Zoekresultaat 11 - 20 van 52 resultaten

 • Leerlingenvervoer

  Als uw kind gehandicapt is of naar speciaal onderwijs gaat, kan het organiseren van vervoer moeilijk of duur zijn. U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten of van aangepast leerlingenvervoer.

 • Melden huwelijk of partnerschap

  Het melden van uw huwelijk of partnerschap regelt u online of schriftelijk door beiden het formulier in te vullen en te ondertekenen.

 • Verhuizen naar het buitenland

  Als u in 1 jaar langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, moet u hiervan aangifte doen. Deze 8 maanden hoeven niet achter elkaar te zijn.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Bent u iets (waardevols) verloren? Of heeft u iets (waardevols) gevonden? Hier vindt u informatie over hoe u dit bij ons kunt melden en wat u verder kunt doen bij gevonden en verloren voorwerpen.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  De burgerlijke stand maakt akten op van huwelijk, partnerschapsregistratie, echtscheiding, overlijden, geboorte en erkenning.

 • Zienswijze, bezwaar of beroep

  Hier vindt u informatie over actie die u kunt nemen als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

 • Riolering

  De gemeente beheert de aansluiting van het riool vanaf de erfgrens van uw huis tot aan het riool: de gemeente vervangt de afvoerleiding en ontstopt de aansluiting.

 • Verhuizing

  Verhuist u binnen of naar Zeist, geef dan binnen 5 dagen uw nieuwe adres door. Dat kan digitaal, per post of aan de balie.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning

  Informatie over ondersteuning WMO, hulpvragen, wijkverpleging, langdurige zorg en hulp bij werk en inkomen.

 • Persoonsgebonden budget

  Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u kunt krijgen om zelf zorg, begeleiding, hulp of hulpmiddelen in te kopen.