Zoekresultaat 11 - 20 van 106 resultaten

 • Ingebrekestelling

  Op 1 oktober 2009 is de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ in werking getreden. Met deze wet kunt u actie ondernemen als de gemeente niet op tijd een besluit neemt. De bedoeling van deze wet is dat de overheid zich houdt aan de periode waarbinnen ze een besluit moet nemen. Hoe lang die periode is, is in…

 • Begraafplaatsen

  Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats wordt bijgezet. Om een lichaam te mogen begraven, is toestemming (verlof) nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer,…

 • Briefadres aanvragen

  Heeft u tijdelijk geen woonadres? Dan kunt u zich door de gemeente laten inschrijven op een briefadres. Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. U kunt als briefadres geen postbus gebruiken. Een briefadres is iets anders dan een postadres. Een postadres wordt niet geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). Wilt u dat bepaalde instanties de…

 • Scootmobiel of rolstoel

  In de gemeente Buren zijn vijf uitleenpunten voor scootmobiels. In Maurik, Buren, Kerk-Avezaath, Lienden en Beusichem/Zoelmond kunnen bewoners een scootmobiel lenen. Snel, eenvoudig en gratis! Slecht ter been Inwoners van gemeente Buren die slecht ter been zijn kunnen gratis een scootmobiel lenen om erop uit te gaan. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, langs familie en vrienden te gaan of een…

 • Vakantie doorgeven uitkering

  Krijgt u een bijstandsuitkering, geef uw vakantie of tijdelijk verblijf altijd aan ons door. U kunt dit vermelden op uw verantwoordingsformulier of doorgeven aan uw casemanager.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure? Dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging indienen bij Dienst Justis.

 • Opvang vluchtelingen Oekraïne

  De gemeente krijgt veel vragen over de oorlog in Oekraïne. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over opvanglocaties in de gemeente, opvang thuis en wat de inwoners zelf kunnen doen. In het menu hieronder vindt u per onderwerp meer informatie.

 • Gladheidbestrijding

  In de winter kan er overlast zijn door sneeuw en ijzel. Samen kunnen we proberen de overlast voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 april van het volgende jaar. In deze periode staan 24 uur per dag medewerkers paraat om u een veilig winterseizoen te bezorgen. De uitvoering van de gladheidbestrijding is afhankelijk van…

 • Meld Misdaad Anoniem

  Om ondermijning en andere criminele activiteiten in de gemeente Buren samen met inwoners en ondernemers aan te pakken, werkt de gemeente samen met Meld Misdaad Anoniem (M.). Door signalen van criminele activiteiten te melden, kunnen inwoners en ondernemers meehelpen de gemeente veiliger te maken en criminelen te stoppen. Meldpunt Meld Misdaad Anoniem Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar…

 • Hondenbelasting

  Wat houdt hondenbelasting in? Als u een hond bezit, verzorgt of onder toezicht hebt, betaalt u hondenbelasting. Het maakt niet uit of u de hond los laat lopen op uw eigen erf. Ook dan betaalt u hondenbelasting. Er zijn uitzonderingen. Indien u houder bent van een blindengeleidehond of hulphond hoeft u geen hondenbelasting te betalen. U moet dit wel kunnen…