Zoekresultaat 11 - 20 van 28 resultaten

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde activiteiten heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u iets wilt (ver)bouwen, slopen, gebruiken of veranderen op uw perceel. Het is daarom belangrijk om te controleren of u voor uw plan een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dit kunt u digitaal doen via de vergunningcheck op het Omgevingsloket. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig…

 • Overlijdensaangifte

  De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

 • Buurtpreventie en WhatsApp Buurtpreventie

  In de Hoeksche Waard werken de gemeente, politie en inwoners nauw samen voor een veilige en leefbare woonomgeving. Dit gebeurt in verschillende vormen, zoals door de inzet van Buurt Bestuurt en Buurtpreventie, maar ook via buurt WhatsApp-groepen.

 • Nieuw fietspad door polder het Oudeland van Strijen

  https://youtu.be/NxOZzfY5hFU Iedere dag fietsen er gemiddeld 200 scholieren vanaf Strijen naar de middelbare scholen in Klaaswaal en Oud-Beijerland. Zij gaan vaak over smalle dijken. Voor hen is het belangrijk dat er een veilige fietsroute is. Daarom willen wij een vrijliggend fietspad realiseren tussen Strijen en Oud-Beijerland. Dan hoeven fietsers de weg niet te delen met het drukke auto- en vrachtverkeer.…

 • Begraven of cremeren

  Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met een overlijden. De eerste beslissing die u moet nemen is of u voor een begrafenis of crematie kiest. In het document 'begraven of cremeren' proberen wij u op weg te helpen bij deze keuze. Voor een begrafenis of crematie hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal…

 • Wet open overheid (Woo)

  Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheidsorganisaties zoals onze gemeente om zo veel mogelijk informatie actief openbaar te maken. Dat betekent dat wij uit eigen beweging, dus zonder dat u daar eerst om moet vragen, bepaalde informatie openbaar…

 • Inkoop- en aanbestedingen

  Gemeente Hoeksche Waard hecht veel waarde aan het inkoopbeleid. Jaarlijks worden er verschillende producten, diensten en werken ingekocht. Denk hierbij aan een aanleg van een nieuwe weg, inkoop van zorg of het aanschaffen van kantoorartikelen. Dit dient allemaal rechtmatig te verlopen. Het gaat immers om gemeenschapsgeld. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Inkoop is één van de…

 • Brandveiligheid

  Wilt u een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk in gebruik nemen? Soms heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. En in bepaalde gevallen moet u een gebruiksmelding doen. Via het Omgevingsloket kunt u controleren of een vergunning of melding nodig is. Als blijkt dat dit nodig is, dan kunt u daar ook direct een vergunning aanvragen of melding indienen. Als…

 • Transitievisie Warmte

  Gezamenlijk werken we stap voor stap naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Hierin staat dat alle gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Dit lijkt nog ver weg, maar in 2030 moet deze doelstelling al voor 20% zijn gerealiseerd. En dat vraagt om een bijdrage…

 • Online regelen ondernemers

  Als uitvaartondernemer kunt u op deze pagina uw zaken online regelen. Daarnaast vindt u hier meer informatie over de begraafplaatsen, de regelgeving en de tarieven. Hoe werkt het? U kunt als uitvaartondernemer 24 uur per dag een reservering maken voor een begrafenis of as-bestemming op een van onze begraafplaatsen. Uw reservering is direct definitief. De aangifte van overlijden kunt u…