Zoekresultaat 11 - 20 van 33 resultaten

 • Speelautomaten, vergunning

  Als u een kansspelautomaat in uw horecaonderneming (café of restaurant) wilt plaatsen, moet u een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten aanvragen.

 • Uitweg aanleggen

  Voor het maken van een inrit bij uw woning of bedrijfspand heeft u toestemming nodig. Het is voor u (als inwoner, bedrijf of instelling) niet toegestaan zonder toestemming: Een uitweg te maken naar de weg (bijvoorbeeld het verlagen van het trottoir). Een bestaande uitweg naar de weg te veranderen. Voorwaarden Een uitweg aanleggen of veranderen is alleen toegestaan na aanvraag en mits: De aanleg niet ten koste gaat van de bruikbaarheid van de weg en de aan de weg gelegen parkeerplaatsen. Het veilig en doelmatig gebruik van de weg niet in gevaar komt. De groenvoorziening niet wordt beschadigd. Zie ook de Verordening fysieke leefomgeving op www.overheid.nl, artikel 3.4.1.3 Maken, veranderen van een uitweg. Meenemen Via postbus@meppel.nl of schriftelijk meldt u de uitweg. U voegt hierbij: Uw persoonsgegevens. Een situatieschets van de gewenste uitweg. Een foto van de bestaande situatie.  U ontvangt van ons binnen acht weken toestemming of een afwijzing. Kosten U betaalt de aanlegkosten die de gemeente maakt voor het maken van de uitweg.   Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522.    

 • Bedieningstijden sluis en bruggen

  Kaapbruggen, Eshuisbrug en Galgenkampsbrug Centrale brugbediening Meppel, marifoonkanaal 22, telefoon: 088-7974336. Dagen Tijden Maandag tot en met zaterdag 06.00  - 22.00 uur Zondag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag 10.00  - 18.00 uur 24 en 31 december 06.00  - 18.00 uur Kerstdagen en Nieuwjaarsdag Geen bediening Meppelersluis Bediening Sluis en Sluisbrug, telefoon 0522-850722 b.g.g. 0522-850720 Bruggen over stadsgrachten in Meppel:  Boaz-, Zuider-. Emma-, en Prinsenbrug brugopening op verzoek tijdens bedieningstijden Meppelersluis. Periode Dagen en tijden 15 juni tot en met 30 juni  Maandag tot en met zondag van 10.00 -12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur. 1 Juli tot en met 31 augustus Maandag tot en met zaterdag van 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur. Zondag van 09.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur. 1 september tot en met 14 september   Maandag tot en met zondag van 10.00 - 12.00 uur en  13.00 - 15.00 uur. 15 september tot en met 14 juni    Maandag tot en met zaterdag op afspraak.        Zondag gesloten Meer informatie Mail naar haven@meppel.nl of bel de Havenmeester telefoonnummer  0522 850 720.

 • Faciliteiten en materialen, uitleen en verhuur

  Als burger, bedrijf of instelling kunt u materialen lenen van de gemeente, zoals dranghekken, afvalcontainers of vlaggenmasten. Voorwaarden Materialen die u van de gemeente kunt lenen zijn onder meer: Dranghekken Borden Vlaggen Vlaggenmasten Ook kunt u gebruik maken van faciliteiten bij evenementen zoals: Elektriciteit Water Afvalcontainers (Afvalpakkers,Containers 240L,Containers 660L,Containers 1000L) U mailt naar postbus@meppel.nl wat u nodig heeft wanneer waar Na goedkeuring neemt u contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522 om een afspraak te maken wanneer u de materialen komt ophalen. U zorgt zelf voor vervoer van de materialen. Eventuele schade brengt de gemeente achteraf in rekening bij de lener/huurder Kosten De kosten zijn afhankelijk van de materialen die u gebruikt Tips Reserveer de materialen tijdig Let op de openingstijden van de gemeentewerf Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522  

 • Woningaanpassing

  Wat kunt u zelf doen Er zijn diverse woningaanpassingen mogelijk die uw huis comfortabeler maken en klaar voor de toekomst: Dit kunt u voor een deel zelf (laten) doen. Veel hulpmiddelen koopt u gewoon in de bouwmarkt. Bijvoorbeeld wandbeugels of een verhoger voor de wasmachine. Ook door de indeling aan te pakken kunt u uw woning verbeteren. Vallen voorkomen Als u wat ouder bent, heeft u meer kans om te vallen in huis. Zorg dus dat er in uw huis niets ligt waar u makkelijk over kunt struikelen of uitglijden, zoals vloerkleedjes of snoeren. Drempels en hoogteverschillen oplossen bijvoorbeeld door een drempelplaat of helling. Op de trap kunt u anti-slip aanbrengen of bijvoorbeeld een extra leuning. Ruimte maken Het is handig dat er zo weinig mogelijk in de weg staat of op de grond ligt, zodat u er beter langs kunt. U kunt bijvoorbeeld de kamer anders indelen, waardoor u zich makkelijker kunt bewegen. Bekijk eens of u meubels kunt verplaatsen of weghalen. U kunt bijvoorbeeld stoelen verplaatsen en een tafel tegen de muur zetten. Daarnaast kunt u de gang opruimen, zodat u er makkelijker door kunt. Buitenverlichting, met bewegingssensor zorgt voor beter zicht in het donnker en een veiliger gevoel Een goede deurbel eventueel met versterking of camera zodat u de bel goed hoort en kunt zien wie er aan de deur staat. Post van de mat door het aanbrengen van een opvangbakje Aanpassen toilet bijvoorbeeld door aanbrengen wandbeugel of toiletverhoger Hulpmiddelen en aanpassingen aanschaffen Veel materialen die u kunt gebruiken om uw huis aan te passen zijn gewoon verkrijgbaar bij de bouwmarkt of bij huishoudzaken. Ook bij de thuiszorgwinkel vindt u veel handige (zorg)hulpmiddelen. Denk ook aan de mogelijkheden voor het huren van woonvoorzieningen, zoals een traplift. Dit kan bijvoorbeeld bij organisaties als Heeroma zorgwinkel, Medipoint of Vegro zorgwinkel. Meer informatie Mocht uw woonprobleem niet zelf op te lossen zijn, omdat u onvoldoende financiële middelen heeft of niet weet waar u dit kunt vinden dan kunt u contact opnemen met de Wmo. Kosten De gemeente kan u om een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van uw bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen en eventuele andere middelen die u krijgt. Lees meer >> Meer informatie Neem contact op met het Wmo+-loket voor meer informatie per e-mail via postbus@meppel.nl of telefonisch via 14 0522 van 08.30 tot 12.00 uur.    

 • Milieu: Activiteitenbesluit of Omgevingsvergunning

  Wanneer u een bedrijf start of verandert, moet u zich houden aan de regels van het Activiteitenbesluit. In de meeste gevallen moet u de activiteiten die in uw bedrijf plaatsvinden melden. Vinden er binnen uw bedrijf echter grote ‘milieubelastende' activiteiten plaats, dan vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan. 3 typen bedrijven Afhankelijk van hoe schadelijk de activiteiten van uw bedrijf zijn voor het milieu, onderscheidt het Activiteitenbesluit drie typen bedrijven: type A: bedrijven waarvan de activiteiten weinig negatieve invloed op het milieu hebben (zoals kleine kantoren, banken, huisartsen en peuterspeelzalen). U moet aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen. Wanneer u onder A valt, hoeft u niets te doen, wel zijn de algemene regels uit hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit op uw bedrijf van toepassing. type B: bedrijven waarvan de activiteiten negatieve invloed hebben op het milieu (zoals metaalelektro-industrie, drukkerijen, grote kantoren en warenhuizen, supermarkten, restaurants, ambachtelijke bedrijven). U moet aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen type C: bedrijven waarvoor een vergunningplicht geldt (zoals industriële productiebedrijven, grote opslagen van gevaarlijke stoffen et cetera). Uw bedrijfsactiviteiten worden genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit Voorwaarden Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) bepaalt u onder welk type uw bedrijf valt en aan welke voorschriften u moet voldoen: Wanneer u onder A valt, hoeft u niets te doen Wanneer u onder B valt, vult u via de AIM het meldingsformulier in, uiterlijk 4 weken voordat u uw bedrijf start of verandert (bijvoorbeeld wanneer u uw bedrijf verbouwt en/of andere activiteiten gaat uitvoeren) Wanneer u onder C valt, vraagt u een omgevingsvergunning voor milieu aan De meeste landbouwbedrijven vallen onder het Besluit landbouw milieubeheer. Het meldingsformulier voor het Besluit landbouw milieubeheer kunt u op www.infomil.nl downloaden. Wanneer uw landbouwbedrijf hier niet onder valt, vraagt u een omgevingsvergunning aan Wanneer u uw bedrijf verandert of uitbreidt of de bedrijfsvoering wijzigt en u beschikt al over een milieu- of omgevingsvergunning, dan kunt u deze wijziging vaak melden zonder dat u daarvoor een nieuwe vergunning hoeft aan te vragen. Dit mag alleen wanneer de wijziging niet leidt tot andere of grotere nadelige gevlogen voor het milieu dan waarvoor u vergunning heeft Kosten Voor het  doen van een melding op grond van het activiteitenbesluit en het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu vraagt de gemeente geen leges. Houdt u wel rekening met de kosten voor eventuele onderzoeksrapporten (bijvoorbeeld akoestisch onderzoek of bodemonderzoek) die u voor sommige meldingen af aanvragen nodig heeft. Tips Neem vroegtijdig contact op met de afdeling klantencontact via  telefoonnummer 140522 om na te gaan welke situatie voor u van toepassing is. Wanneer u een omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of inwerking hebben van een inrichting moet aanvragen, kunt u het best deze aanvraag eerst in concept met een medewerker van de afdeling klantencontact doorspreken. Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Oud papier inzameling

  Gooi oud papier niet bij het restafval, maar doe het in de papiercontainer of lever het in bij het Afvalbrengstation Havelte. Oud papier De volgende soorten papier zamelt u in als oud papier: papier (ook klein papier zoals bonnetjes, kladpapiertjes, etc.) kranten tijdschriften kartonnen verpakkingen lege wc-rolletjes Let op: lege drankverpakkingen, zoals van melk of vruchtensappen, doet u bij het plastic afval. Inzamelen of wegbrengen U gebruikt de papiercontainer. De dag van inzameling vindt u in de afvalkalender U biedt de container aan op de dag voorafgaand aan de inzameling na 18.00 uur. Zorg dat de container in ieder geval op de dag van inzameling voor 7.30 uur aan de weg staat. U zet de container met gesloten deksel aan de weg, met de handvatten van de weg af U haalt de container zo snel mogelijk na lediging weer op, in ieder geval voor 22.00 uur op de dag van inzameling Bewoners van hoogbouw zamelen oud papier op een andere manier in. Dit verschilt per complex. U kunt het oud papier ook inleveren bij het Afvalbrengstation Havelte, Oeveraseweg 19 Havelte. Tip Haal uw papiercontainer zo snel mogelijk na lediging weer binnen. Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522  

 • Verkeersregelaars evenementen

  Bij evenementen zorgen verkeersregelaars ervoor dat het verkeer goed kan doorrijden. Bijvoorbeeld bij concerten, optochten en demonstraties. Voorafgaand aan een evenement moeten evenementenorganisaties een vergunning bij de gemeente aanvragen. In samenspraak met de politie bepalen we het aantal in te zetten evenementenverkeersregelaars. Dit wordt vermeld in de evenementenvergunning. Waarom? Bij de organisatie van een evenement komt veel kijken. Vaak worden wegen afgesloten, omdat bezoekers of deelnemers gebruik maken van een openbare weg. De inzet van opgeleide verkeersregelaars, zowel bij kleine als grote evenementen, voor de veiligheid van bezoekers en verkeersdeelnemers is daarom verplicht. Voorwaarden en procedure Voorafgaand aan een evenement moeten evenementenorganisaties een vergunning aanvragen bij de wegbeheerder. In samenspraak met politie en gemeente wordt het aantal in te zetten evenementenverkeersregelaars bepaald en desgewenst opgenomen in de vergunning. Door de gemeente wordt bepaald of het om evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd of eenmalige evenementenverkeersregelaars gaat. De organisatie meldt het evenement - na vergunningverlening - aan via de website www.verkeersregelaarsexamen.nl en ontvangt, na goedkeuring, een toegangscode voor de instructie via e-mail. De organisatie en de evenementenverkeersregelaars registreren zich vervolgens op de website van de SVNL, waarna de instructie direct kan worden gestart. De e-learning is vanaf 1 januari 2014 kosteloos. De geldigheidsduur van de instructieverklaring is vanaf ongeveer twee weken vooraf aan het evenement geldig. De gemeente geeft vooraf aan het evenement een aanstellingsbesluit uit met een geldigheidsduur van: a. gedurende het evenement als er sprake is van eenmalige evenementenverkeersregelaars. b. met een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar als er sprake is van evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd Tip: vraag ruim op tijd de vergunning aan bij de gemeente en begin ruim op tijd met de instructie om teleurstellingen te voorkomen. Meer informatie www.verkeersregelaarsexamen.nl  

 • Bijstandsuitkering zelfstandigen aanvragen - voor gevestigde ondernemers

  U bent een gevestigde ondernemer als u minstens anderhalf jaar zelfstandig ondernemer of zzp'er bent. Voor u biedt de Bbz-regeling twee mogelijkheden: Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven kunt u maximaal 12 maanden een aanvullende uitkering krijgen. Hebt u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen van de gemeente.

 • Optocht organiseren

  Wilt u een optocht organiseren zoals een carnavals- of sinterklaasoptocht, een bloemencorso of een optocht van bijzondere voertuigen, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. In bepaalde gevallen kunt u zelfs een evenementenvergunning nodig hebben. U kunt de vergunning schriftelijk bij de gemeente aanvragen. Meenemen De door de optocht af te leggen route met het gewenste begin- en eindpunt. Het te verwachten aantal deelnemers aan de optocht. De lengte van de optocht. Het tijdstip van aanvang en de duur van de optocht. De met de politie en de brandweer gemaakte afspraken over het houden van de optocht. Kosten In titel 3, hoofdstuk 2 van de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor uw vergunning gelden Tips Vraag uw vergunning vroegtijdig aan. Bij aanvragen die minder dan drie weken voor aanvang van de activiteit binnenkomen, kan de gemeente besluiten de aanvraag niet meer in behandeling te nemen. Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522.