Zoekresultaat 11 - 20 van 35 resultaten

 • Welstand

  Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Dan moet uw aanvraag voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Tynaarlo. Dat zijn de voorwaarden aan hoe een gebouw eruit moet zien. In de welstandsnota leest u welke eisen er gelden voor uw plannen. Voor sommige gebieden geldt een aanvullend beeldkwaliteitsplan waar uw plannen ook aan moeten voldoen.

 • Monument verbouwen of restaureren

  Bent u eigenaar van een monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U hebt voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig.

 • Centrumontwikkeling Zuidlaren

  In Zuidlaren werken we samen met inwoners en betrokkenen aan een plan voor het centrum.

 • Hoe stelt u de gemeente aansprakelijk voor schade?

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding. Hiervoor moet u ons als gemeente aansprakelijk stellen.

 • Regionale Energiestrategie Drenthe

  Je telefoon opladen, een douche nemen of het licht aandoen. De aardappels opzetten, de thermostaat wat hoger zetten. Het is allemaal zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks bij stil staan. Dat moet natuurlijk ook in de toekomst zo blijven, maar daarvoor moeten we wel investeren in schonere energie.

 • Beveiligd mailen met Zivver

  De gemeente Tynaarlo gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

 • Buurt WhatsApp-groepen

  Veiligheid maak je samen. Door met elkaar een oogje in het zeil te houden. En dat kan tegenwoordig heel makkelijk met uw mobiel. Bijvoorbeeld met een Buurt WhatsApp-groep. Op de website van Stichting WhatsApp Buurtpreventie vindt u informatie over hoe u zo’n groep kunt opstarten. U kunt hier ook zien of er al een WhatsApp-groep actief is in uw buurt.

 • Asielzoekerscentrum Eelde

  In Eelde wordt gewerkt aan de komst van asielzoekerscentrum in de voormalige Bladergroenschool.

 • Brandveiligheid

  De brandweermannen en -vrouwen in onze gemeente staan dag en nacht voor iedereen klaar bij brand en hulpverlening. Wanneer iedere seconde telt. Daarnaast besteedt de brandweer veel aandacht aan het voorkomen van brand. Want weet u wat u kunt doen om brand te voorkomen? En hoe u brand tóch kunt ontdekken in uw slaap? Of wat u moet doen als er brand uitbreekt? U vindt het op de website van Brandweer Drenthe.

 • Archeologie en vondsten

  De gemeente is rijk aan archeologisch erfgoed. Dat spreekt tot de verbeelding. Denk maar eens aan de Waterburcht in Eelde, het Meisje van Yde of de vele grafheuvels en hunebedden in ons gebied.