Zoekresultaat 11 - 20 van 41 resultaten

 • Afval, klein chemisch afval

  Particulieren kunnen klein chemisch afval op verschillende plekken inleveren. Bedrijven mogen dit alleen doen als ze een vergunning hebben.

 • Incidentele of ideële standplaats aanvragen

  Een plaats voor enkele dagen voor bijzondere acties met een algemene maatschappelijke waarde of een niet-op-winst-gerichte activiteit.

 • Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

  Ondernemers kunnen een BIZ oprichten, waarbij ze samen investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving.

 • Adresonderzoek

  Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Bij twijfel volgt er een adresonderzoek.

 • Bedrijf vestigen

  Wanneer iemand een bedrijf wil vestigen in de gemeente, kan diegene contact opnemen met de gemeente om informatie in te winnen.

 • Nieuwe straatnaam voorstellen

  Burgers kunnen een voorstel doen bij de gemeente voor nieuwe straatnamen. Reeds vastgestelde straatnamen staan in een register van de gemeente.

 • Monument aanwijzen

  De gemeente kan gevraagd worden om een pand, object of plaats als gemeentelijk monument aan te wijzen. Hierbij worden regels gehanteerd.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten. Voor het aanvragen gelden voorwaarden.

 • Materialen lenen

  Er kan evenementenmateriaal geleend worden bij de gemeente, zoals dranghekken en containers.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Deze documenten zijn in verschillende situaties nodig.