Zoekresultaat 11 - 20 van 20 resultaten

 • Verhuizing doorgeven

  Bent u verhuisd binnen of naar de gemeente Krimpenerwaard? Dan moet u zich inschrijven in de gemeente. Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door, uiterlijk vijf dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan vanaf vier weken voor uw verhuisdatum. Zorg dat u de juiste bijlagen bij de hand heeft. Verhuizing doorgeven   Op het gemeentehuis regelen U kunt uw verhuizing ook op het gemeentehuis doorgeven. Maak hiervoor een afspraak. Zonder afspraak kunnen wij u niet helpen. Afspraak verhuizing naar de gemeente Krimpenerwaard Afspraak verhuizing binnen de gemeente Krimpenerwaard

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke levensgebeurtenissen vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, overlijden, huwelijk of echtscheiding. We maken hier een akte van als de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de gemeente Krimpenerwaard. De akte is een officieel bewijs van de gebeurtenis. U krijgt altijd een kopie (afschrift van de akte). Afschrift burgerlijke stand aanvragen Op het gemeentehuis regelen U kunt het afschrift ook persoonlijk aanvragen op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Zonder afspraak kunnen wij u niet helpen. Afspraak maken voor afschrift Afspraak maken voor internationaal afschrift

 • Trouwen in het buitenland

  Wat leuk dat u in het buitenland gaat trouwen. Het is belangrijk dat u daar kunt aantonen dat u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt met iemand anders. Dit doet u met een ongehuwdverklaring of een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Deze verklaringen kunt u aanvragen bij de gemeente.

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden hoe de gemeente Krimpenerwaard u behandeld heeft? Heeft u een klacht over de wijze waarop een medewerker van de gemeente, afdeling, bestuursorgaan of een bestuurder zich in een bepaalde situatie heeft gedragen? Dien dan een klacht in. Klacht indienen Let op: Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u een klacht over iets wat u opvalt in de openbare ruimte? Dan kunt u een melding doen.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt voor een deel af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen heeft of een rijbewijs. Welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen, ziet u op de website van de Rijksoverheid. Aanvragen of intrekken Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar. Geheimhouding aanvragen of intrekken

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  Vaak moet u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een vergunning, subsidie of uitkering. Bijvoorbeeld voor een omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning, bijstandsuitkering, een Wmo-voorziening of subsidie voor sport, integratie, cultuur of jongeren. Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken toch nog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan moet de gemeente u een bedrag betalen (een dwangsom). Ook kunt u beroep indienen bij de rechter. Aanvragen dwangsom bij niet tijdig beslissen

 • Reizen met kinderen

  Uw kind moet een geldig paspoort of identiteitskaart hebben. Ook als uw kind jonger is dan 14 jaar. Reist u met uw kinderen naar het buitenland en hebben zij een andere achternaam? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. De ouders, verzorgers of personen die gezag over het kind hebben moeten u die toestemming geven.  Toestemming reizende ouder Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin een ouder alleen met een minderjarig kind reist. Bijvoorbeeld: Ouder met gezamenlijk ouderlijk gezag reist alleen met kind. Hiervoor heeft u toestemming nodig Ouder met alleen het ouderlijk gezag (eenhoofdig) reist alleen met kind. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig, maar wel aanvullende documenten Ouder zonder ouderlijk gezag reist alleen met kind. Hiervoor heeft u toestemming nodig Er is 1 ouder overleden. Dan heeft u een uittreksel uit het gezagsregister nodig. Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u schriftelijk aanvragen. Dit doet u bij een rechtbank bij u in de buurt.

 • Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

  Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel. Een kansspel heeft enkele belangrijke kenmerken: De speler kan een prijs winnen. De speler heeft geen beslissende invloed op de uitslag. De opbrengst van het kansspel gaat naar een goed doel van algemeen belang. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk. Wilt u een kansspel organiseren? Dan moet u een vergunning aanvragen of een melding doen.  Levende dieren mogen bij kansspelen niet als prijs ter beschikking worden gesteld. Online aanvragen Gebruik voor het organiseren van een loterij of prijsvraag het formulier loterijvergunning. Gebruik voor het organiseren van een bingo het formulier klein kansspel. Webformulier klein kansspel Webformulier loterijvergunning Webformulier kansspelautomatenvergunning

 • Overlijden, aangifte

  Wanneer iemand is overleden, geeft meestal de uitvaartverzorger aan de gemeente door dat deze persoon is overleden. Als nabestaande kunt u ook zelf de aangifte van overlijden doen. Dit moet in de gemeente waar de persoon is overleden. Wij verwerken het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo zijn overheidsorganisaties automatisch op de hoogte. Bent u uitvaartondernemer? Dan kunt de aangifte van overlijden online doorgeven. Aangifte door uitvaartverzorger Aangifte zelf regelen Regelt u de aangifte van het overlijden van uw dierbare liever zelf? Dan kan dit aan de balie in Stolwijk. U moet hiervoor wel eerst een afspraak maken. Een overlijden geeft u binnen 6 werkdagen door aan de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon in is overleden. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hierover een akte op. Hierbij geeft hij ook een verlof (toestemming) om te mogen begraven of cremeren en een uittreksel van de akte mee. Afspraak maken Overlijden in het buitenland Als een inwoner uit Nederland in het buitenland is overleden, geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woont in Nederland. Hiervoor heeft u een overlijdensverklaring nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. Dit document moet geldig zijn gemaakt voor gebruik in Nederland.

 • Opvragen persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, justitie of de politie. Of met organisaties zoals pensioenfondsen en woningcorporaties. Welke gegevens er van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen op MijnOverheid. Maak een afspraak U kunt u persoonsgegevens opvragen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak door te bellen naar telefoonnummer 14 0182. Zonder afspraak kunnen wij u niet helpen.