Zoekresultaat 11 - 20 van 21 resultaten

 • Bedrijfsverzamelgebouw, plek huren

  Kleine ondernemers of starters kunnen een werkplek aanvragen in een bedrijfsverzamelgebouw dat de gemeente beheert.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Wanneer iemand gemeentegrond wil gebruiken, moet daar toestemming voor gevraagd worden. De gemeente blijft wel eigenaar.

 • Klacht indienen

  Er kan een klacht ingediend worden tegen (een medewerker van) de gemeente. De gemeente reageert hier vervolgens op.

 • Geboorteaangifte

  Bij de geboorte van een kind moet hiervan aangifte gedaan worden. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

 • Onroerend goed van gemeente kopen, huren of pachten

  Als iemand onroerend goed van de gemeente wil kopen, huren of pachten, dan kan dit aangevraagd worden.

 • Gemeentelijke sportaccommodatie huren

  De gemeente heeft meerdere accommodaties (ruimtes of terreinen). De gemeente verhuurt deze aan (sport)verenigingen.

 • Gebruik achternaam veranderen

  In een aantal situaties kan het gebruik van de achternaam veranderd worden. Er kan gekozen worden uit verschillende alternatieven.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Als iemand een geldige verblijfsvergunning hebt, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit, dan kan diegene een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij in de BRP. Verschillende organisaties kunnen deze gegevens ontvangen. Er kan gevraagd worden om geheimhouding.

 • Voorkeursrecht van de gemeente

  De gemeente en andere overheden mogen als eerste een onroerende zaak kopen. Als dat niet gebeurt, mag de zaak onder voorwaarden verkocht worden.