Zoekresultaat 11 - 16 van 16 resultaten

 • Afschrift burgerlijke stand

  Wat is een afschrift van de burgerlijke stand? Dat is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (dit noemen we rechtsfeiten) in het leven. Denkt u daarbij aan gebeurtenissen zoals: Geboorte Overlijden Huwelijk Scheiding Partnerschapsregistratie Beëindiging partnerschap Op een afschrift van de burgerlijke stand staat een rechtsfeit. U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis is volgetrokken een afschrift krijgen. Wij versturen het afschrift binnen 3 werkdagen per post. De bezorging van de post neemt ook enkele dagen in beslag. Heeft u het afschrift eerder nodig? Neemt u dan contact op. Dan zorgen wij ervoor dat u het afschrift bij de Ontvangstbalie kunt ophalen. Afschrift burgerlijke stand online aanvragen via DigiD Afspraak maken voor het aanvragen van een afschrift burgerlijke stand Soort akte Er zijn verschillende akten waarvan een afschrift of uittreksel is op te vragen: Geboorteakte Overlijdensakte Huwelijksakte Echtscheidingsakte Akte van partnerschapsregistratie Akte van beëindiging partnerschap Termijn Vraagt u het afschrift uit de burgerlijke stand online aan? De afdeling Burgerzaken stuurt het document binnen 1 week naar uw huisadres. Uittreksel BRP Verwar een afschrift burgerlijke stand niet met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP). Hierin bewijst de gemeente dat u in deze gemeente staat ingeschreven. Een uittreksel uit het BRP is alleen te krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Omzetting partnerschap in huwelijk

  Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u dit bij de gemeente omzetten in een huwelijk. Woont u beiden niet in Nederland? Maar u en/of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit? Dan vindt de omzetting plaats bij de gemeente Den Haag. Akte van omzetting Het omzetten vindt plaats door middel van een akte van omzetting. Deze akte komt in het register van huwelijken. Bij de akte van het geregistreerd partnerschap komt een vermelding. Heeft u uw handtekening onder de akte gezet? Dan is het partnerschap direct omgezet in een huwelijk. Bewijs buitenland Wilt u dit in het buitenland bewijzen? Dan heeft u een internationaal uittreksel van de huwelijksakte nodig. Dit kost € 15,70. Vraag dit aan bij de gemeente waar de omzetting plaatsvond. 

 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

  Met een bewijs van in leven zijn, bewijst u dat u in leven bent. Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties kunnen hierom vragen. Aanvragen van een bewijs van in leven zijn moet u zelf doen. Bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland Hebt u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).  Uittreksel basisregistratie personen online aanvragen via DigiD Afspraak maken voor het aanvragen van een uittreksel basisregistratie personen Bewijs van in leven zijn voor gebruik in buitenland (attestatie de vita) Hebt u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan hebt u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meer talen. Attestatie de vita online aanvragen via DigiD Afspraak maken voor het aanvragen van een attestatie de vita

 • Identiteitskaart

  Met de Identiteitskaart kunt u zich identificeren en reizen. Kinderen van alle leeftijden hebben een eigen Identiteitskaart of Paspoort nodig als ze naar het buitenland reizen. Het aanvragen van een Identiteitskaart moet u zelf doen. U vraagt een Identiteitskaart aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U vraagt uw identiteitskaart aan bij de Servicebalie in het gemeentehuis. Een afspraak maken is niet nodig. Openingstijden Servicebalie Aanvraag voor een kind Wilt u een Identiteitskaart voor uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet het kind (ook een baby) altijd zelf bij de aanvraag aanwezig zijn. Daarnaast neemt u mee: Het toestemmingsformulier afgifte reisdocument minderjarige (PDF, 111kB) van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders (of van degene die het gezag heeft). Als beide ouders of gezaghouders meekomen naar de balie, kunt u het toestemmingsformulier ook ter plaatse invullen. Wilt u online toestemming geven? Dat kan met uw Digid. Dan hoeft u aan de balie geen toestemmingsformulier en geldige identiteitsbewijs te laten zien. Online toestemming geven Meenemen voor alle aanvragen De huidige reisdocument(en), zowel geldig als niet meer geldig. Een recente goedgelijkende kleurenpasfoto volgens de richtlijnen die maximaal zes maanden oud is op het moment van de aanvraag. Een pasfoto maken kan in het gemeentehuis, daar staat een goedgekeurde fotocabine. Pasfoto maken in het gemeentehuis

 • Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

  Bent u ontevreden over de manier waarop een medewerker van de gemeente u behandelt? Dan mag u (online) een klacht indienen. Wanneer wij een klacht ontvangen, onderzoeken wij wat er precies is gebeurd. U krijgt hierbij de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten. U krijgt schriftelijk bericht over de uitspraak van uw klacht. Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden online melden Voorwaarden Bij het indienen van uw klacht, moet u de volgende gegevens invullen: Uw naam en adres.  De datum waarop u de klacht schrijft. Een omschrijving van het gedrag waarover de klacht gaat. En zo mogelijk wie zich zo en waar heeft gedragen. De reden(en) van uw klacht.  Liever niet online invullen? Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden (PDF, 97,5kB)' downloaden, uitprinten en invullen. Een schriftelijke klacht moet u ondertekenen.

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Wilt u in Putten trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan kunt u online de datum, tijd en de locatie van het huwelijk of geregistreerd partnerschap reserveren. Als u online uw huwelijksdatum wilt reserveren, dan doet u direct een ‘melding voorgenomen huwelijk‘. U ontvangt dan een bevestiging. De ‘melding voorgenomen huwelijk’ moet minimaal 14 dagen en maximaal een jaar voor de huwelijksdag zijn goedgekeurd. Online uw huwelijksdatum reserveren en melding doen Let op: Gaat u online uw huwelijksdatum reserveren en melding doen? Dan heeft u een kopie van het identiteitsbewijs van de getuigen nodig. Deze kopieën moet u uploaden. Trouwen op locatie Wilt u trouwen op een andere locatie dan het gemeentehuis? Neem dan eerst contact op met de eigenaar/beheerder van de trouwlocatie. Zij weten of de locatie geschikt is als trouwlocatie en of de datum nog beschikbaar is. Vul de melding trouwen op locatie in en stuur deze mee met uw melding huwelijk of geregistreerd partnerschap. Melding trouwen op locatie Uw huwelijksdatum reserveren Wilt u uw huwelijksdatum niet online reserveren? Neem dan contact op met Burgerzaken. Bij het reserveren van de datum, wordt direct een afspraak ingepland voor de ‘melding voorgenomen huwelijk’. Gratis huwelijk Gratis trouwen kan op maandag om 9.00 uur en 9.15 uur. Deze ceremonie duurt ongeveer 5 minuten. Het huwelijk vindt plaats in een overlegruimte van het gemeentehuis. Deze ruimte is geschikt voor maximaal 6 personen.