Zoekresultaat 11 - 20 van 20 resultaten

 • Uitschrijven uit de Basisregistratie Personen

  Als uit onderzoek blijkt dat personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de BRP staan ingeschreven mag het college een persoon uitschrijven als het adres onbekend is. Op deze pagina vindt u de namen van personen waarvan het college het voornemen heeft om hen uit te schrijven.

 • Geslacht op de geboorteakte aanpassen

  Op uw geboorteakte staat uw geslacht vermeld. Transgenders kunnen het geslacht op hun geboorteakte veranderen. Wilt u uw geslacht op uw geboorteakte laten veranderen? Op deze pagina leest u hoe u dat kunt regelen.

 • Openbare buitenruimte in de gemeente Wijk bij Duurstede

  Wilt u meer weten over de (openbare) buitenruimte in de gemeente. U vindt het op deze pagina.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen vast in hun burgerlijke stand. Hoe u een uittreksel of afschrift burgerlijke stand aanvraagt, leest u op deze pagina.

 • Welke achternaam krijgt uw kind? (Naamskeuze)

  Bij uw eerste kind is het mogelijk om voor de achternaam van de biologische moeder, de meemoeder of de vader te kiezen of om een te kiezen voor een dubbele achternaam. Op deze pagina leest u als over het kiezen van een achternaam voor uw kind.

 • Vluchtelingenpaspoort aanvragen

  Bent u vluchteling en woont u in Nederland? Heeft u een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd (type III of IV)? Op deze pagina leest u hoe u een vluchtelingenpaspoort aanvraagt.

 • Burgerzaken

  Hier vindt u alles wat team burgerzaken doet bij de gemeente.

 • De gemeente aansprakelijk stellen bij schade

  Heeft u schade geleden door de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Lees op deze pagina hoe u dat doet en vul het schadeformulier in.

 • Vreemdelingenpaspoort aanvragen

  Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar u woont wel in Nederland? En heeft u een geldige verblijfsvergunning (type I of II) ? Op deze pagina leest u hoe u een vreemdelingenpaspoort aanvraagt.

 • Beleid en regelgeving

  Van welke beleidsregels maakt de gemeente gebruik. Welke kosten (leges) brengt de gemeente in rekening. Op deze pagina vindt u alle informatie over het beleid, de regelgeving en de legesverordeningen van de gemeente.