Zoekresultaat 11 - 17 van 17 resultaten

 • Klacht over de gemeente indienen

  Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. Of u bent niet tevreden over de afhandeling van uw aanvraag, melding of bezwaar. U kunt dan een klacht indienen. Bent u het niet eens met een besluit of beschikking van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat...

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring aanvragen

  Voor een huwelijk in het buitenland hebt u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is een document waarin staat dat u niet getrouwd bent. En dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. U moet voor de verklaring van...

 • Aanvragen afschrift basisregistratie personen (BRP)

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een afschrift. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U...

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u aantoonbare schade geleden? U kunt hierbij denken aan letselschade of schade aan uw eigendommen, veroorzaakt door bijvoorbeeld een slecht wegdek. Vindt u dat de gemeente Helmond hiervoor verantwoordelijk is en de schade aan u moet vergoeden? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. De...

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. Een bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP)....

 • Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

  Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. Als u solliciteert naar een baan in het openbaar bestuur, kunt u dit bewijs ook nodig hebben. U...

 • Geslacht op geboorteakte wijzigen

  Op uw geboorteakte staat uw geslacht vermeld. Transgenders kunnen het geslacht op hun geboorteakte veranderen. Dit doet u bij de gemeente waar u bent geboren. U geeft meteen door welke voornaam u voortaan wilt gebruiken. Bent u geboren in het buitenland? Dan gaat u naar de gemeente Den Haag. Na de...