Zoekresultaat 11 - 20 van 20 resultaten

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Heeft u een bewijs nodig van uw geboorte of die van uw kind, (beëindiging van) huwelijk/geregistreerd partnerschap of overlijden van partner, ouder of kind? Vraag dan een uittreksel uit de burgerlijke stand aan

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij worden loten verkocht en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. Zorg ervoor dat de aanvraag minimaal drie weken voorafgaande aan de lotenverkoop is ingediend.

 • Aangifte geboorte

  Als een kind geboren is, moet geboorteaangifte worden gedaan in de gemeente waar het kind geboren is. De aangifte kan worden gedaan door de moeder, vader of door iemand anders die bij de geboorte aanwezig was. De geboorteaangifte in Tiel kunt u online doen of op afspraak in het Stadhuis.

 • Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn is een officiële verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen. Staat u in de gemeente Tiel ingeschreven? Dan kunt u dit bewijs bij ons aanvragen.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente verstrekt persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan bepaalde organisaties. U kunt de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens vragen. Het is niet mogelijk om voor alle organisaties uw gegevens geheim te houden, maar u kunt de verstrekking van de gegevens wel beperken.

 • Klacht tegen bestuurlijk en ambtelijk optreden

  De gemeente Tiel heeft een klachtenverordening. Hierin staan de regels die gelden wanneer u een klacht heeft over de gemeente Tiel. Naast het indienen van een klacht over het gedrag van ambtenaren, kunt u ook een klacht indienen over de manier waarop de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad zich gedragen in de omgang met burgers en bedrijven. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u zich door een ambtenaar van de gemeente Tiel niet prettig behandelt voelt of dat er maar geen reactie komt op een brief die u aan de gemeente gestuurd heeft.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  De gemeente Tiel houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms heeft u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Wilt u voor een bepaald beroep in aanmerking komen of verhuist u naar het buitenland? Dan heeft u soms een bewijs van Nederlanderschap nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft

 • Emigratie doorgeven

  U doet aangifte van vertrek naar het buitenland als u in een tijdvak van 1 jaar tenminste 8 maanden in het buitenland verblijft. Als u vertrekt naar het buitenland (emigratie) dan moet dit in de laatste 5 dagen vóór vertrek worden doorgegeven. 

 • Fietsen en bromfietsen gevonden of verloren

  Als u een (brom)fiets vindt, moet u hiervan melding maken bij de gemeente. Bent u uw fiets of bromfiets kwijt, dan kunt u op dinsdagen tussen 15.00 en 16.00 uur komen kijken of uw fiets op de Avri-werf (Industrieweg 4-6) in Tiel staat.