Zoekresultaat 11 - 13 van 13 resultaten

  • Briefadres

    Heb je geen vast woonadres? Dan kun je bij ons een briefadres aanvragen. Dit kan ook als je een goede reden hebt om je post ergens anders te ontvangen.  Je kunt bijvoorbeeld een briefadres aanvragen als: je (tijdelijk) geen woning hebt; je schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor je werk; je in de gevangenis zit; je in een psychiatrische inrichting verblijft; je in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft; je wordt bedreigd of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat je verblijfplaats bekend is. Een briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of een instelling. Overheidsinstellingen sturen post naar dit adres. De ontvanger zorgt ervoor dat de post bij jou terecht komt.

  • Geboorteaangifte

    Je moet binnen 3 dagen na de bevalling geboorteaangifte doen. De geboortedag telt niet mee. Is jouw kind bijvoorbeeld op maandag geboren? Dan moet je uiterlijk donderdag aangifte doen.  Eindigt de termijn van 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan krijg je uitstel tot de eerstvolgende werkdag. Heb je dan maar 1 werkdag om aangifte te doen? Dan krijg je een extra werkdag. Er moeten minimaal 2 werkdagen zijn om aangifte te kunnen doen.  Geboorteakte bij geboorteaangifte Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Dit is het schriftelijke bewijs dat je aangifte hebt gedaan van de geboorte van je kind. In de geboorteakte staan:  de gegevens van het kind. Denk aan namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte;  de gegevens van de ouder(s). De geboorteakte is het officiële bewijs van de geboorte. En ook van de afstamming van het kind van de ouder(s).  Te laat aangifte doen Ben je te laat met de aangifte? Dan informeert de ambtenaar van de burgerlijke stand de officier van justitie. Je kunt dan een boete krijgen.

  • Bezwaarschrift indienen

    Het kan gaan om een besluit dat je hebt ontvangen. Maar bijvoorbeeld ook om een besluit dat je buurman heeft ontvangen. Dat besluit moet dan wel nadelige gevolgen hebben voor jou. Het moet ook gaan om een besluit zoals de Algemene wet bestuursrecht het bedoelt. Bij het bekendmaken van een besluit staat vermeld of je bezwaar kunt maken en bij wie. De gemeente maakt het besluit bekend in een brief aan de betrokkene(n) en/of door een publicatie in de huis-aan-huiskrant (De Hattemer) en op officielebekendmakingen.nl. Je moet een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Maak je later dan zes weken bezwaar, dan verklaren we je bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk'. We kunnen jouw bezwaarschrift dan niet meer inhoudelijk behandelen. Tenzij je een goede (verschoonbare) reden hebt voor het overschrijden van de bezwaartermijn. De verzenddatum van het besluit staat in het besluit en in de publicatie.