Zoekresultaat 11 - 20 van 20 resultaten

 • Ontkenning vaderschap door moeder

  Met een verklaring kunt u als moeder ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van uw kind is.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Als je persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP), kun je de gemeente vragen om dit aan te passen.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als je schade hebt geleden door achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen, riolering e.d. kun je de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Bezwaar maken

  Als je het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Verhuizen naar Nederland

  Als je in Nederland komt wonen, moet je je inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als je al eerder in Nederland hebt gewoond.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beƫindiging van uw geregistreerd partnerschap.

 • Geslachtswijziging

  Als u van geslacht bent veranderd, kunt u dit laten aanpassen in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Opvragen persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Gebruik achternaam veranderen

  Als je getrouwd bent, geregistreerd partner bent geworden of weduwe/weduwnaar of je bent gescheiden, kun je je achternaam laten veranderen.

 • Grond kopen, huren of pachten

  De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kun je een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten.