Zoekresultaat 11 - 20 van 24 resultaten

 • Erkenning van een kind

  In bepaalde gevallen moet u uw kind erkennen om als tweede ouder in de geboorteakte te worden vermeld. Voor de erkenning van een kind moet u samen langskomen in het gemeentehuis. Het gaat om de volgende situaties: Als u niet getrouwd bent met of geregistreerd partner bent van de (aanstaande) moeder. Als een kind wordt geboren tijdens een huwelijk of…

 • Overlijdensaangifte

  Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U kunt daarvoor een afspraak maken bij de publieksbalie. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal gebeurt dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie…

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Trouwt u in het buitenland dan kan de ambassade van het land u vertellen welke documenten u nodig heeft. Soms is een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Het internationale document verklaart dat u volgens de Nederlandse wet met elkaar mag trouwen. Bel voor een afspraak.

 • Bingo of loterij organiseren

  Bingo / klein kansspel Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn bingo en rad van avontuur. Wilt u een klein kansspel organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente door gebruik te maken van het meldingsformulier bingo / klein kansspel. Doe dit uiterlijk twee weken van tevoren. Het is niet toegestaan…

 • Klacht over de gemeente

  Niet tevreden? Bent u van mening dat u niet correct bent behandeld door de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen. Voor het indienen van klachten is er een klachtenregeling. In eerste instantie zal de gemeente proberen in onderling overleg met u tot een oplossing te komen. Een goed gesprek werkt meestal verhelderend en leidt vaak tot wederzijds begrip. Wanneer echter…

 • Attestatie de vita

  Een attestatie de vita is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Zo’n bewijs kan nodig zijn voor bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een levensverzekering. U kunt de aanvraag alleen persoonlijk doen. Een attestatie de vita moet u aanvragen in de gemeente waar u woont en ingeschreven staat. De attestatie de vita…

 • Geboorteaangifte

  U moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen in de gemeente waar het kind is geboren. De geboortedag zelf telt niet mee. De vader, moeder of iemand anders die bij de geboorte aanwezig was, mag aangifte doen. Vergeet u niet een afspraak te maken? Digitaal aangifte doen U kunt ook digitaal geboorteaangifte doen. Voor het digitaal aangeven van…

 • Restgroen

  Wegens een achterstand van de restgroenaanvragen duurt de behandeling langer dan normaal. Houd rekening met een vertraging van enkele maanden. Wilt u een gemeentelijke groenstrook kopen en uw tuin uitbreiden? Of heeft u gemeentegrond in gebruik en is dit niet bekend bij de gemeente? Op deze pagina vindt u meer informatie over restgroen, het gebruik er van en alle informatie…

 • Geregistreerd partnerschap omzetting in huwelijk

  Wilt u uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk? Dit kunt u in elke gemeente regelen. U heeft geen getuigen nodig. U kunt kiezen hoe u uw partnerschap wilt omzetten: met of zonder ceremonie. Bel voor een afspraak.

 • Registratie levenloos geboren kind

  Sinds 4 februari 2019 kunt u uw levenloos geboren kind laten registeren in de basisregistratie personen (BRP). Hiervoor heeft u wel documenten nodig, waaruit blijkt dat uw kind levenloos geboren is. Bijvoorbeeld een geboorteakte (levenloos) of een akte van een levenloos geboren kind. Een verzoek tot registratie moet persoonlijk gebeuren. Ouders moeten dus allebei een verzoek doen. Het verzoek kunt…