Zoekresultaat 11 - 20 van 33 resultaten

 • Melding loden leidingen

  Bent u eigenaar van een woning die vóór 1960 gebouwd is? Controleer dan of er nog loden leidingen in uw woning aanwezig zijn en laat deze zo nodig vervangen.

 • Geboorteaangifte

  Na de geboorte van uw kind, doet u binnen 3 dagen aangifte van de geboorte. U doet dit in de gemeente waar uw kind is geboren.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade aan materialen of gebouwen hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of verenigingen kunnen daar om vragen.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar Harderwijk of binnen Harderwijk? Geef uw verhuizing dan door aan de gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing.

 • Sport

  Harderwijk is een sportieve stad en er zijn vele mogelijkheden om te sporten en bewegen voor iedereen.

 • Erkennen van een kind

  Als u niet getrouwd bent of u geen geregistreerd partnerschap hebt, kunt u een kind erkennen. U kiest verder de achternaam.

 • Handtekening legaliseren

  Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren. U ondertekent het document waar de ambtenaar bij is.

 • Gronden voor verkoop, verhuur en pacht

  De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente Harderwijk. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld landbouwgrond of groenstroken.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Als u in Nederland woont maar niet de Nederlandse nationaliteit hebt, dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort aanvragen.