Zoekresultaat 11 - 13 van 13 resultaten

  • Echtscheiding inschrijven

    Het verzoek tot echtscheiding wordt door een advocaat ingediend bij de rechtbank, dat kan nooit bij de gemeente. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Zodra deze uitspraak definitief is, stuurt de rechter deze uitspraak via de advocaat naar de ambtenaar van de burgerlijke stand naar de plaats waar eerder het huwelijk plaatsvond. De ambtenaar schrijft de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand in. Als het huwelijk in het buitenland werd gesloten, wordt de echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Den Haag. De ambtenaar schrijft uw echtscheiding direct in. Kosten De inschrijving van uw echtscheiding is gratis.

  • Verklaring onder ede of belofte

    Iedere burger is verplicht alle officiële documenten te tonen die nodig zijn voor de juiste registratie van zijn persoonsgegevens in de Basisregistratie personen. Dit geldt ook voor gebeurtenissen die zich in het buitenland hebben voorgedaan. Voorbeelden van deze documenten zijn uw geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Juiste registratie In de Basisregistratie personen mogen persoonsgegevens alleen aan de hand van dit soort documenten worden opgenomen. Bijna alle overheidsinstellingen maken gebruik van uw persoonsgegevens zoals deze in de Basisregistratie personen zijn opgenomen. Daarom is een juiste registratie ook voor uzelf heel belangrijk. Gegevens op laten nemen onder ede of belofte Als u geen buitenlandse documenten kunt krijgen of als dit in redelijkheid niet van u kan worden gevraagd, dan kunnen bepaalde gegevens worden opgenomen aan de hand van een door u onder ede of belofte afgelegde verklaring. Deze eed of belofte legt u af bij de Afdeling Publiekszaken. Afhandeling Na het afleggen van verklaring onder ede of de belofte worden uw gegevens direct verwerkt. Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het afleggen van deze verklaring onder ede of belofte.

  • Bewijs van in leven zijn

    Het “bewijs van in leven zijn” is een schriftelijke verklaring van de gemeente dat een persoon in leven is. Een andere naam hiervoor is: “Attestatie de vita”. Het “bewijs van in leven zijn” kan nodig zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties. Het “bewijs van in leven zijn” is een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (BRP). U kunt dit uittreksel daarom alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Kosten Een “bewijs van in leven zijn” kost € 16,60 (2024). Als u de verklaring nodig heeft voor een Nederlands pensioenfonds, dan krijgt u het bewijs kosteloos mee. U moet dan wel de brief van het pensioenfonds laten zien. Aanvragen Aanvragen via de website kan met DigiD, de behandeling van uw aanvraag duurt 3 werkdagen. Als u langs komt bij het team Dienstverlening kunt u de verklaring direct meenemen. Neem uw legitimatiebewijs mee. Maak via onderstaande link een afspraak om langs te komen. U vraagt eenvoudig online dit uittreksel aan. Online aanvraag Komt u liever bij de balie langs?  Maak een afspraak