Zoekresultaat 11 - 15 van 15 resultaten

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij worden loten verkocht en maken de deelnemers kans op prijzen. Wilt u een loterij organiseren? Dan moet u een vergunning aanvragen. U moet de vergunning minimaal 4 weken voor het begin van de loterij aanvragen. Wat zijn de voorwaarden? Het doel van de loterij is van algemeen nut.  Minimaal de helft van de opbrengst wordt aan het doel besteed. De prijzen of premies zijn niet hoger dan € 4.500. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U kunt een loterijvergunning aanvragen namens een vereniging, stichting of instelling. Wat zijn de kosten? Een loterijvergunning kost € 28,85. De kosten worden in rekening gebracht als de vergunning wordt verleend. Een vergunning aanvragen Kan met het volgende formulier: Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Download dan het formulier Loterijvergunning aanvragen (pdf, 101Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag? Wat u doet met de opbrengst. Het aantal loten en de prijs per lot. De totale waarde van de prijzen. De datum van de uitgifte van de loten. De datum van de prijsbepaling. Wat doen wij met uw aanvraag? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening. Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken. U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Wilt u meer informatie hierover? Ga dan naar www.heerde.nl/bezwaar.

 • Geboorteaangifte

  U heeft een kind gekregen, gefeliciteerd! Geef de geboorte aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind is geboren. Dit moet binnen 3 dagen. Is uw kind in de gemeente Heerde geboren? Maak dan een afspraak om de geboorte aan te geven. Afspraak maken Wilt u meer informatie over de termijn van 3 dagen? Lees dan de toelichting. Wie kan geboorteaangifte doen? De vader of meemoeder moet aangifte doen. Kan de vader of meemoeder niet? Dan moet de aangifte gedaan worden door: De moeder uit wie het kind is geboren. Iemand die bij de geboorte aanwezig was. De eigenaar van het huis waarin het kind is geboren. Een medewerker van de instelling waar het kind is geboren (bijvoorbeeld het ziekenhuis). Wat moet u meenemen? Uw geldige identiteitsbewijs. Een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind geboren is. Een bewijs van de dokter of verloskundige. Eventueel moet u meenemen: Een trouwboekje of partnerschapsboekje, als u wilt dat de gemeente de naam van uw kind hierin vermeldt. Een kopie van de akte van erkenning. Een kopie van de akte van naamskeuze. Een verklaring afgegeven door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Geboorteakte bij geboorteaangifte Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Daarin staan: De gegevens van het kind (namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte). De gegevens van de ouder(s). De geboorteakte is het officiële document dat geldt als bewijs van de geboorte van het kind en als bewijs dat het kind de ouders heeft die in de geboorteakte staan. Als u wilt, kunt u een kopie van de geboorteakte kopen. Wat kost het? De aangifte van een geboorte kost niets. Een kopie van de geboorteakte kost € 16,60. De gemeente waar u woont neemt uw kind op in de BRP BRP is de afkorting van Basisregistratie Personen. In de BRP staan de persoonsgegevens van personen die in Nederland wonen of gewoond hebben. U krijgt hierover een brief. Het burgerservicenummer (BSN) van uw kind staat ook in deze brief. Verschillende organisaties krijgen automatisch bericht van de geboorte van uw kind. Bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank en het RIVM. U moet zelf de geboorte van uw kind aan uw zorgverzekeraar doorgeven. Achternaam voor uw kind kiezen Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Die van u of van uw partner. Vanaf 1 januari 2024 kan dit ook een gecombineerde achternaam zijn.  Lees meer informatie op de pagina Achternaam voor uw kind kiezen.    

 • Kind erkennen

  Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als niet-wettelijk ouder kunt u een kind erkennen. Dit kan alleen als het kind 1 wettelijk ouder heeft. De erkenning doet u persoonlijk bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Afspraak maken Als u het kind erkent: krijgt u een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind; kan het kind uw achternaam krijgen; krijgt het kind erfrecht; krijgt u automatisch gezag over het kind. U mag dan beslissingen nemen voor het kind. Wilt u dit niet? Dan legt u samen met de moeder een verklaring af bij de erkenning. Lees meer over het gezamenlijk gezag op de website van de Rijksoverheid. U kunt het kind op 3 momenten erkennen: Tijdens de zwangerschap. Het voordeel hiervan is dat u direct na de geboorte beslissingen mag nemen voor het kind. Wat er ook gebeurt. U krijgt een kopie van het erkenningsbewijs. Deze heeft u nodig voor de geboorteaangifte.  Bij de geboorteaangifte. U mag dan niet direct na de geboorte beslissingen nemen voor het kind. Dat mag pas als u het kind erkend heeft bij de geboorteaangifte. Na de geboorteaangifte. Erkenning binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap Wordt het kind geboren terwijl u als man getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder? Dan heeft u automatisch zeggenschap over het kind. Erkenning is dan niet nodig.  Bent u als vrouw getrouwd met de moeder of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan heeft u automatisch zeggenschap over het kind. Als er bij de geboorte van het kind een anonieme donorverklaring is, bent u ook automatisch juridisch ouder van het kind. Is er bij de geboorte geen anonieme donorverklaring, dan moet u als vrouw het kind erkennen. Is toestemming nodig? De moeder moet altijd toestemming geven voor erkenning van kinderen tot 16 jaar. Bij het eerste kind kan dit alleen persoonlijk. De moeder moet dan voor de erkenning mee naar de gemeente. Bij een volgend kind kan dit schriftelijk.  Kind tussen 12 en 15 jaar Een kind tussen de 12 en 15 jaar geeft zelf toestemming voor erkenning. Het kind moet voor de erkenning mee naar de gemeente. Het kind ondertekent het erkenningsbewijs. Net als de moeder. Kind van 16 jaar of ouder Een kind van 16 jaar of ouder geeft zelf toestemming voor erkenning. Het kind moet voor de erkenning mee naar de gemeente. Het kind ondertekent zelf het erkenningsbewijs. De moeder hoeft geen toestemming te geven.  De moeder en de erkenner krijgen automatisch samen gezag over het kind. Wil de moeder dat niet? Dan moet ze aanwezig zijn bij de erkenning. Ze moet dan een verklaring over het gezag afleggen. Wat kost het? Het erkennen van een kind is gratis. Een uittreksel uit de burgerlijke stand kost € 16,60. Wat moet u meenemen? Geldig identiteitsbewijs van de moeder. Geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner). Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijk toestemming voor de erkenning geven. Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte. Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet uw kind toestemming geven voor de erkenning. Dit kan door mee te gaan naar de gemeente of door schriftelijk toestemming te geven. Achternaam van uw kind Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Die van u of van uw partner. Vanaf 1 januari 2024 kan dit ook een gecombineerde achternaam zijn. De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, wordt ook de achternaam voor volgende kinderen binnen dezelfde relatie. Lees meer op de pagina Achternaam kiezen voor uw kind.

 • Paspoort

  U vraagt een paspoort aan in het gemeentekantoor. U moet hiervoor een afspraak maken. Het nieuwe paspoort kunt u na 5 werkdagen ophalen. U hoeft voor het ophalen geen afspraak te maken. Afspraak maken aanvragen paspoort In 2024 verlopen veel Nederlandse paspoorten. Wij verwachten dat er in 2024 veel aanvragen voor een nieuw paspoort worden gedaan. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie. Is uw paspoort zoekgeraakt of gestolen? Bekijk op de pagina Vermissing of beschadiging van een reisdocument hoe u dit kunt melden. Of maak direct online een afspraak om de vermissing door te geven. Afspraak maken vermissing paspoort Wat moet u meenemen? Alle paspoorten en identiteitskaarten die u heeft, ook als ze verlopen zijn. Dit geldt ook voor buitenlandse paspoorten en identiteitskaarten. Een kleurenpasfoto die voldoet aan de richtlijnen. Voldoende geld. U moet uw paspoort betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen. Voor de aanvraag van een paspoort voor een kind jonger dan 18 jaar is toestemming nodig van de gezaghouder(s). U kunt dit op 2 manieren regelen: online toestemming geven. Log in met DigiD. Verstuur dit formulier voordat u naar uw afspraak in het gemeentekantoor komt.  het ingevulde formulier Verklaring van toestemming eigen reisdocument minderjarige (pdf, 141Kb) meenemen naar uw afspraak.  Een kind moet zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het paspoort. Wat kost een paspoort? Paspoort voor persoon van 18 jaar en ouder: € 83,85 Paspoort voor persoon jonger dan 18 jaar: € 63,40 Extra kosten bij een spoedaanvraag: € 57,05 Hoelang is een paspoort geldig? 10 jaar voor personen van 18 jaar of ouder. 5 jaar voor personen jonger dan 18 jaar. Heeft u het paspoort sneller nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Maak hiervoor een afspraak en geef daarbij aan dat het om een spoedaanvraag gaat. Afspraak maken aanvragen paspoort Als u het paspoort vóór 15.30 uur aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag ophalen. U betaalt extra kosten bij een spoedaanvraag. Kijk bij 'Kosten' voor het bedrag. Reizen met een minderjarig kind Reist u met een minderjarig kind naar het buitenland waarover u gezamenlijk het gezag heeft of waarover u geen gezag heeft? Op de website van de rijksoverheid staat een formulier waarmee u kunt aantonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben om met het kind naar het buitenland te reizen. Paspoort gevonden door iemand anders Heeft iemand uw paspoort als gevonden voorwerp bij de gemeente ingeleverd? Dan zijn wij wettelijk verplicht het paspoort te vernietigen. U krijgt het paspoort dus niet terug. Ook als u de vermissing nog niet heeft gemeld bij de gemeente. U moet dan een nieuw paspoort aanvragen. Overige informatie Tweede paspoort Vluchtelingenpaspoort Vreemdelingenpaspoort

 • Aangifte doen van een levenloos geboren kind

  Is uw kind levenloos geboren of leefde uw kind maar kort? Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen. Uw kind is levenloos geboren U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. De gemeente maakt ‘een akte van geboorte (levenloos)’ op. Uw kind heeft kort geleefd Is uw kind in dezelfde gemeente geboren en overleden? Dan doet u daar de aangifte van geboorte en de aangifte van overlijden. Is uw kind in een andere gemeente overleden? Dan doet u de aangifte van overlijden daar. Aangifte doen U maakt online een afspraak voor ‘Overlijdensaangifte’. Afspraak maken De aangifte van overlijden kost niets. Na de aangifte maken wij een akte van overlijden op. Hiervan wordt een uittreksel afgegeven. De kosten van het uittreksel zijn € 16,60. Wie mag aangifte doen? Een van de ouders. Een uitvaartondernemer. Iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid. Medewerkers van het ziekenhuis. Wat moet u meenemen naar de afspraak? Een geldig identiteitsbewijs. De verklaring van de arts van het overlijden van het kind. Toestemming voor begraven of cremeren Om uw kind te kunnen begraven of cremeren heeft u toestemming van ons nodig. Dit noemen we een verlof tot begraven of cremeren. U krijgt dit direct bij de aangifte van overlijden van uw kind. Aangifte moet u daarom voor de begrafenis of crematie doen. Een kind hoeft niet begraven of gecremeerd te worden als het kind na een zwangerschap van minder dan 24 weken levenloos wordt geboren. Of als het kind na een zwangerschap van minder dan 24 weken levend wordt geboren en binnen 24 uur na de geboorte overlijdt. Het kind mag wel begraven of gecremeerd worden. Op verzoek van de ouders kan dan een verlof tot begraven of cremeren worden afgegeven. Voorwaarde is wel dat er een doktersverklaring of ander bewijs wordt overgelegd. Meer informatie Registratie van een levenloos geboren kind Rijksoverheid: hoe doe ik aangifte van een levenloos geboren kind?