Zoekresultaat 11 - 20 van 31 resultaten

 • Attestatie de Vita

  U kunt een attestatie de vita aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk aantonen dat u op het moment van afgifte in leven bent.

 • Inzage verstrekkingen Basisregistratie Personen (BRP)

  Wilt u weten aan wie er over u in het afgelopen jaar gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn verstrekt? Dan kunt u een overzicht opvragen.

 • Aangifte overlijden

  Is een naaste van u overleden? Meestal doet de begrafenisondernemer dan aangifte van overlijden, maar u mag als naaste ook zelf aangifte doen.

 • Paspoort

  U kunt uw paspoort aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Voor het aanvragen van een paspoort kunt u een afspraak maken.

 • Adresonderzoek

  Heeft u het vermoeden dat iemand nog op uw adres ingeschreven staat, terwijl deze daar niet meer woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Als u merkt dat uw gegevens fout staan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont, kunt u een correctieverzoek indienen.

 • Molukkers, verklaring positie

  Als op u de Wet betreffende de positie van Molukkers van toepassing is, of van toepassing is verklaard, kunt u de gemeente waarin u woont of verblijft verzoeken een verklaring af te geven.

 • Groenstroken en reststroken kopen of huren

  Groen- en reststroken, of snippergrond zijn stukjes gemeentegrond die kunnen worden gekocht door eigenaren van aangrenzende percelen. Soms is verhuur mogelijk.

 • Speelautomaten, aanwezigheidsvergunning

  Wilt u een speelautomaat plaatsen in uw horecagelegenheid? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning van de gemeente nodig.

 • Voornaam wijzigen

  Wilt u uw voornaam veranderen? Dan moet een advocaat uw gemotiveerde verzoek tot voornaamwijziging bij de rechtbank indienen.