Zoekresultaat 11 - 20 van 49 resultaten

 • Bezwaar maken

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken middels een bezwaarschrift.

 • Geregistreerd partnerschap

  De relatie met een partner kan officieel vastgelegd worden in een geregistreerd partnerschap. Dit moet gemeld worden bij de gemeente.

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  In sommige gevallen kan een kind erkend worden vóór de geboorte. Iemand wordt dan juridisch ouder. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten.

 • Overlijden, aangifte

  Bij een overlijden moet daar verplicht aangifte van gedaan worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit.

 • Adresonderzoek

  Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Bij twijfel volgt er een adresonderzoek.

 • Geboorteaangifte

  Bij de geboorte van een kind moet hiervan aangifte gedaan worden. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

 • Verhuizing doorgeven

  Een verhuizing of emigratie moet worden doorgegeven aan de gemeente. Gebeurt dit niet, dan heeft dit (financiële) gevolgen.

 • Bezorgen van reisdocumenten

  Laat uw paspoort of identiteitskaart veilig en betrouwbaar bezorgen.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Bij schade door de gemeente, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden via een schadeclaim. Schade moet eerst gemeld worden bij de verzekering.

 • Naamswijziging achternaam

  Een naamswijziging achternaam kan aangevraagd worden bij Justis. Eerst moet gecheckt worden of dit mogelijk is.