Zoekresultaat 11 - 20 van 26 resultaten

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Borsele, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Staan uw gegevens niet goed in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kunt u dit laten aanpassen.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  Wilt u liever niet dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven? Dan kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  Een uittreksel BRP is een bewijs dat u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Zo’n uittreksel kunt u bijvoorbeeld nodig hebben voor het huren van een woning of als u een auto op uw naam wilt laten zetten. U kunt een uittreksel BRP digitaal of in persoon aan de balie van de gemeente aanvragen. Wilt u het uittreksel aan de balie aanvragen? Maak dan van tevoren een afspraak.

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand

  Een akte van de burgerlijke stand is een officieel document waar belangrijke levensgebeurtenissen op staan. Denk daarbij aan een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akte aanvragen bij de gemeente waar een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden heeft plaatsgevonden. Het verschil tussen een uittreksel en een afschrift is dat op een afschrift alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand staan vermeld en op een uittreksel een deel van de gegevens staan.

 • Inzagerecht

  Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen. Wilt u weten aan wie de gemeente in het afgelopen jaar uw gegevens uit de BRP heeft verstrekt? Dan kunt u daarvan kosteloos een overzicht opvragen. Dit heet inzagerecht.

 • Adoptie

  Gaat u een kind adopteren? Dan neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. Bij een adoptie wordt u ook wettelijk familie van elkaar. Een adoptie aanvraag doet u bij de rechtbank, u bent verplicht om een advocaat in te schakelen. Klik op onderstaande knop voor meer informatie over adopteren.

 • Paspoort

  Met een paspoort kunt u zich identificeren. Daarnaast kunt u er ook mee reizen naar het buitenland. Wilt u een paspoort aanvragen? Maak dan een afspraak bij de balie van de gemeente. U kunt uw aanvraag ook digitaal starten. Hiervoor logt u in met uw DigiD, controleert u uw persoonsgegevens, loopt u de aanvraag door en betaalt u vooraf. Start u de aanvraag digitaal? Dan moet u nog wel even langskomen bij de gemeente om uw pasfoto aan te leveren en een handtekening te zetten. Houd tijdens de digitale aanvraag uw legitimatie bij de hand.

 • Verhuizen naar Nederland

  Verhuist u vanuit het buitenland naar de gemeente Borsele? Dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland gewoond hebt. Uw gegevens worden dan opgenomen in de Basisregistratie Personen. Maak hiervoor een afspraak

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart kunt u gebruiken om u zelf te legitimeren. Daarnaast kunt u met een ID-kaart ook naar de meeste Europese landen reizen. Een ID-kaart kunt u aanvragen aan de balie in het gemeentehuis, maak hiervoor een afspraak. U kunt uw aanvraag ook digitaal starten. Hiervoor logt u in met uw DigiD, controleert u uw persoonsgegevens, loopt u de aanvraag door en betaalt u vooraf. Start u de aanvraag digitaal? Dan moet u nog wel even langskomen bij de gemeente om uw pasfoto aan te leveren en een handtekening te zetten. Houd tijdens de digitale aanvraag uw legitimatie bij de hand.