Zoekresultaat 11 - 20 van 31 resultaten

 • Adresonderzoek

  Staat iemand op uw adres ingeschreven, die er niet (meer) woont? Of gebruikt iemand zonder uw toestemming uw adres als briefadres? Vraag dan een adresonderzoek aan. De gemeente controleert dan of de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) kloppen met de werkelijkheid. U vraagt een adresonderzoek online aan. Het kan ook persoonlijk op het stadkantoor. Daarvoor maakt u eerst een afspraak. Als wij een…

 • Gevonden voorwerpen

  Wat doe ik als ik een voorwerp in de openbare ruimte heb gevonden? Als u een voorwerp vindt, dan kunt u dit melden op verlorenofgevonden.nl. Vindt u een voorwerp in een trein, bus of taxi, dan meldt u dit bij de vervoerder; een gevonden voorwerp in een gebouw meldt u bij de eigenaar van het gebouw.    

 • Verhuur Trouwkerkje

  Culturele stichtingen en verenigingen uit Etten-Leur kunnen gratis gebruik maken van de ruimte in het Trouwkerkje. Deze ruimte is te reserveren op momenten dat er geen huwelijken worden gesloten. Reserveren doet u online. Binnen een week heeft u antwoord op uw aanvraag.  

 • Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap

  Voor alle informatie over en het reserveren van een huwelijk/geregistreerd partnerschap kijkt u op ons Trouwportaal. Een afschrift of uittreksel uit het huwelijksregister kunt u online aanvragen. U heeft hiervoor uw Digid nodig.

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Etten-Leur bent ingeschreven. Het bevat uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats en een aantal aanvullende gegevens. Vraag bij de instantie waarvoor u een uittreksel aanvraagt welke gegevens er nog meer op het uittreksel moeten staan. U kunt uw uittreksel digitaal aanvragen. U heeft hiervoor uw…

 • Bezwaar

  Bent u het niet eens met een beslissing die de gemeente genomen heeft? In veel gevallen kunt u dan bezwaar indienen. Dat kan online met Digid of eHerkenning. U kunt ons ook een brief sturen: Gemeentehuis Etten-Leur Postbus 10100 4870 GA Etten-Leur  

 • Legalisatie handtekening

  Als u moet bewijzen dat de handtekening op een bepaald document van u is, kunt u daarvoor met het document naar de gemeente komen. Bijvoorbeeld voor een uitnodiging tot verblijf. De handtekening zet u op papier bij ons aan de balie. U maakt hiervoor een afspraak. Meenemen uw geldige paspoort of identiteitskaart het nog te ondertekenen document

 • Bewijs van in leven zijn/Attestatie de vita

  Soms moet u bewijzen dat u nog in leven bent, voor bijvoorbeeld de uitkering van een verzekering of (buitenlands) pensioen. Hiervoor vraagt u een ‘attestatie de vita’ of een ‘bewijs van in leven zijn’ aan.

 • Uittreksel burgerlijke stand (akte)

  Van een geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden wordt een akte opgemaakt. Een afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Voor het buitenland heeft u meestal een internationaal uittreksel nodig. Informeer hiervoor bij de instantie die om het afschrift of uittreksel vraagt. U kunt het uittreksel of afschrift burgerlijke stand digitaal aanvragen. U heeft…

 • Naamgebruik

  Bent u getrouwd (geweest) of geregistreerd partner (geweest)? Dan kunt u er voor kiezen hoe overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen u aanschrijven. U kunt het naamgebruik online met uw Digid regelen. Dit is gratis.