Zoekresultaat 11 - 20 van 26 resultaten

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Een echtscheiding of beƫindiging van geregistreerd partnerschap moet worden aangevraagd via een advocaat. Verschillende situaties zijn mogelijk.

 • Onroerend goed van gemeente kopen, huren of pachten

  Als iemand onroerend goed van de gemeente wil kopen, huren of pachten, dan kan dit aangevraagd worden.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Iemand met een vluchtelingenstatus vraagt een vluchtelingenpaspoort aan. Het paspoort is maximaal 5 jaar geldig. Er gelden voorwaarden.

 • Bezwaar maken

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken middels een bezwaarschrift.

 • Gebruik achternaam veranderen

  In een aantal situaties kan het gebruik van de achternaam veranderd worden. Er kan gekozen worden uit verschillende alternatieven.

 • Handtekening legaliseren

  Als bewezen moet worden dat een handtekening op een document echt afkomstig is van een uniek persoon, kan de handtekening gelegaliseerd worden.

 • Overlijden, aangifte

  Bij een overlijden moet daar verplicht aangifte van gedaan worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit.

 • Geboorteaangifte

  Bij de geboorte van een kind moet hiervan aangifte gedaan worden. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

 • Afschrift/uittreksel burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijk, echtscheiding, overlijdensakten)

  Inwoners kunnen om verschillende redenen een kopie van akteafschriften voor zichzelf of iemand anders aanvragen bij de burgerlijke stand.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Wanneer iemand gemeentegrond wil gebruiken, moet daar toestemming voor gevraagd worden. De gemeente blijft wel eigenaar.