Zoekresultaat 11 - 20 van 31 resultaten

 • Aangifte doen van overlijden

  Aangifte van overlijden doet u binnen 6 werkdagen in de gemeente waar de persoon is overleden. Er wordt dan door die Burgerlijke Stand een overlijdensakte opgemaakt. De woongemeente wordt automatisch op de hoogte gesteld, ook wanneer iemand in het buitenland overlijdt. Een overledene moet binnen zes werkdagen worden begraven of gecremeerd. Dit kan alleen met een verlof tot begraven of cremeren. Dat wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden. Hierna kunt u de datum voor de begrafenis of crematie bepalen. U kunt de overlijdensaangifte daarom het beste zo snel mogelijk na overlijden doen. Aangifte doen In de praktijk doet de uitvaartondernemer aangifte. U kunt ook zelf bij de gemeente aangifte doen. Neem vooraf telefonisch contact  met ons op via telefoonnummer 14-0115. Wij noteren dan uw gegevens en een specialist belt u dan later terug Meenemen Als u zelf aangifte doet moet u het volgende meenemen: Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning. Een verklaring van overlijden, opgesteld door de behandelend arts of een gemeentelijke lijkschouwer. Meer informatie Overlijden in het buitenland Overlijden: wat moet ik regelen? Voorbereiden op eigen overlijden: wat moet ik regelen? Erven: wat moet ik regelen? De volledige en actuele tekst van de Algemene Plaatselijke Verordening kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid. Meer informatie over verlof tot begraven kunt u nalezen in artikel 9 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Terneuzen en in artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging. Meer informatie over vervoersdocumenten stoffelijk overschot kunt u nalezen in artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging.

 • Buitenlands huwelijk registreren

  Bent u in het buitenland getrouwd? Dan moet u uw huwelijk laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak met ons via 14 0115. Meenemen Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument). De originele, rechtsgeldige huwelijksakte, zo nodig met vertaling en legalisatie. Het huwelijk moet in het land waar u getrouwd bent rechtsgeldig zijn. Dit betekent dat de huwelijksakte is opgesteld volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie. Voor het registreren van uw buitenlandse huwelijk is de originele huwelijksakte nodig. Is deze niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan is het nodig dat u de huwelijksakte laat vertalen door een beëdigd vertaler. Buitenlandse huwelijksakten moeten meestal in het land waar u bent getrouwd worden gelegaliseerd. Buitenlandse huwelijksakte wordt Nederlandse huwelijksakte Heeft u of uw echtgeno(o)t(e) de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u uw buitenlandse huwelijksakte laten inschrijven in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand. Dit kunt u doen bij de gemeente Den Haag. Dit geldt ook als u erkend vluchteling bent. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Den Haag. Meer informatie Trouwen in het buitenland

 • Klachten over de dienstverlening

  Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente Terneuzen? Bijvoorbeeld een klacht over het gedrag van een medewerker van de gemeente? Of vindt u dat u lang moet wachten voordat u wordt geholpen? Dan kunt u het 'klachtenformulier' invullen.   Klacht indienen als burger Klacht indienen als organisatie   Procedure bij klachten over dienstverlening gemeente Terneuzen Eerst proberen wij de klacht in een gesprek met u op te lossen. Als dat niet lukt, wordt u uitgenodigd om tijdens een hoorzitting uw klacht verder toe te lichten. We volgen dan de officiële klachtenprocedure. Bekijk de klachtenprocedure. We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor iedere werkdag van 9:00 tot 17:00 terecht via het gratis nummer: 0800 - 33 55 555. De Nationale Ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale Ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale Ombudsman. Andere klachten Andere klachten kunt u melden via onze website. Denk daarbij aan een storing aan de openbare verlichting, een losliggende stoeptegel of zwerfafval. Meld een klacht.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Dan kunt u dit melden via de website www.verlorenofgevonden.nl. Op deze landelijke website kunt u zelf gevonden voorwerpen melden én verloren voorwerpen terugvinden. Uw persoonlijke gegevens komen niet op deze website te staan.   Verloren of gevonden voorwerp melden   Verloren voorwerpen Bent u iets verloren? U kunt dit melden via de website www.verlorenofgevonden.nl Op deze website vindt u ook een overzicht van de voorwerpen die als gevonden zijn gemeld. Uw verloren voorwerp weer teruggevonden? Heeft u een melding gedaan van een vermissing en is het voorwerp weer in uw bezit? U krijgt een bevestiging via e-mail nadat u uw voorwerp heeft aangemeld. Via een link in die e-mail kunt u het voorwerp weer afmelden. Op deze manier helpt u mee om het overzicht van de verloren en gevonden voorwerpen actueel te houden. Gevonden voorwerpen Aangifte Wie een voorwerp vindt, is verplicht om hiervan zo snel mogelijk aangifte te doen. Dat kan via www.verlorenofgevonden.nl.  Het registreren en bewaren van gevonden en verloren voorwerpen is een taak van de gemeente. Vindt u het voorwerp in een woning, gebouw of vervoermiddel? Meld dit dan aan de bewoner, gebruiker of beheerder. Thuis bewaren of afgeven bij de gemeente Bij voorkeur bewaart u het voorwerp dat u heeft gevonden bij u thuis. Zorg ervoor dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als waarin u het vond. De gemeente brengt daarna de vinder en eigenaar met elkaar in contact. Geen beschikking over internet of wilt u het voorwerp niet thuis bewaren? Dan kunt u het voorwerp tijdens de openingstijden ook afgeven bij onze publieksbalie, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. Maak hiervoor een afspraak. Fietsen en andere grotere voorwerpen Heeft u een fiets of ander groot voorwerp gevonden? Ook deze voorwerpen kunt u melden via  www.verlorenofgevonden.nl. Deze voorwerpen bewaren we op De Koegors, Koegorsstraat 4 in Terneuzen. Rijbewijs, paspoort of ID-kaart gevonden of verloren? Een gevonden rijbewijs en/of reisdocument (identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument) moet u altijd inleveren bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Voor meer informatie: Identiteitsdocument, verlies, diefstal of beschadiging Rijbewijs Bankpas, creditcard, zorgpas of Ov-kaart gevonden of verloren? Heeft u een (persoonlijke) pas gevonden, bijvoorbeeld een bankpas, creditcard, zorgpas of (persoonlijke) Ov-kaart? Lever de pas dan in bij de desbetreffende instantie of stuur deze meteen op naar de bank, instantie of het vervoersbedrijf. Mocht u uw pas verloren zijn, informeer dan bij de desbetreffende instantie wat u in dat geval kunt doen. Huisdier gevonden of kwijt? Dit kunt u melden bij Stichting Amivedi via de website www.amivedi.nl of tel. 088 - 006 46 03 (meldpunt Zeeuws-Vlaanderen). Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren. Op de website van Stichting Amivedi vindt u meer informatie. Is uw bezit gestolen? Als u denkt dat uw eigendom is gestolen, doet u aangifte bij de politie. Dit kan via www.politie.nl of op het politiebureau. Op de website www.politie.nl vindt u meer informatie over het (digitaal) aangifte doen. Aangifte bij de politie doet u: In geval van diefstal Bij verlies van een buitenlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. In dit geval moet u zo spoedig mogelijk aangifte doen. Aansluitend moet u bij de ambassade of consulaat een nieuw (reis)document aanvragen. Kosten De eigenaar moet de gemaakte kosten vergoeden. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het opsporen van de eigenaar of het bewaren van het voorwerp. Ditzelfde geldt ook voor de vinder, als die na de bewaartermijn eigenaar wil worden van het gevonden voorwerp. Er is geen wettelijk recht op vindersloon. De vinder kan vragen om een redelijk vindersloon.

 • Bewijs van garantstelling

  Vreemdelingen die voor een kort verblijf naar Nederland willen reizen hebben, afhankelijk van hun nationaliteit, een visum nodig. Een kort verblijf is maximaal drie maanden. Een visum is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot Nederland. Een visum is een sticker in uw reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort). Een visum geeft aan dat er geen bezwaar bestaat tegen uw binnenkomst voor een kort verblijf. Het visum is maximaal drie maanden geldig. U vraagt het visum aan bij de Nederlandse ambassade, of bij het consulaat in uw land. Als u een visum kort verblijf aanvraagt, hebt u een aantal documenten nodig. U moet deze documenten bij het indienen van de aanvraag laten zien. Voor een aantal documenten moet u de handtekening bij een Nederlandse gemeente laten legaliseren. Dit kunt u laten doen bij iedere willekeurige gemeente in Nederland. Maak hiervoor een afspraak. Afspraak maken legaliseren handtekening   Om welke documenten gaat het? Bewijsstukken ter onderbouwing van uw reisbestemming: Dat kan bijvoorbeeld een bewijs van verblijf bij familie of vrienden zijn. Gebruik hiervoor altijd het formulier ‘Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking’. Let op! De handtekening(en) op het formulier moet u laten legaliseren bij de gemeente. Een garantverklaring. Dit is een verklaring dat een familielid of een andere relatie garant staat voor uw verblijf in Nederland. Deze is alleen nodig als u niet over voldoende vermogen beschikt. De uitnodigende partij (referent in Nederland) of een derde moet in dat geval een garantverklaring invullen en ondertekenen. Gebruik hiervoor altijd het formulier ‘Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking’. Het formulier garantverklaring kunt u, naast het uitnodigen van gasten, ook gebruiken als garantverklaring voor deze gasten. In dat geval moet ook uw partner zijn/haar handtekening zetten op het formulier. Let op! De handtekening(en) op het formulier moet u laten legaliseren bij de gemeente. Moet de betrokkene persoonlijk aanwezig zijn? Voor het legaliseren van de handtekening moet betrokkene persoonlijk aanwezig zijn. Meenemen een geldig identiteitsbewijs waarop de handtekening staat; het document waarop u de handtekening wilt plaatsen. geld; U betaalt bij de aanvraag, bij voorkeur met pinpas. Kosten De kosten voor het legaliseren van een handtekening bedragen € 11,10. Deze kosten rekenen wij per formulier en niet per handtekening. Vragen Voor vragen over de verstrekking van een visum kunt u terecht bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Of bij de Nederlandse ambassade of consulaat in uw land. De IND is bereikbaar via www.ind.nl. Of telefonisch: 088 - 043 04 30, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Vanuit het buitenland belt u +31 88 043 04 30.

 • Burgerservicenummer aanvragen (niet-ingezetenen)

  Verblijft u korter dan 4 maanden in Nederland? En heeft u in deze periode een burgerservicenummer (BSN) nodig? Dan kunt u zich bij de gemeente Terneuzen laten registeren. Maak hiervoor een afspraak en kom persoonlijk langs aan onze publieksbalie. Het adres en een routebeschrijving vindt u op onze contactpagina. Vul voor uw bezoek aan onze publieksbalie eerst een online inschrijfformulier in. U ontvangt dan per e-mail een QR-code. Neem de QR-code mee tijdens uw bezoek. U krijgt aan onze balie het burgerservicenummer (BSN) direct mee. De inschrijving is gratis. Wilt u langer dan 4 maanden in Nederland verbljiven? Dan moet u zich inschrijven in de gemeente waar u woont.   Afspraak maken Inschrijfformulier invullen   Information to make an appointment Are you staying in the Netherlands for less than 4 months? And do you need a citizen service number (BSN) during this period? Then you can register with the municipality of Terneuzen. Make an appointment and register online before you come to visit us. When you visit us take along the QR-code you received after registration and your valid passport. Are you under the age of 16? Then you need permission of a parent. The parent has to come with you to our desk. You need to take your birth certificate as well. Do you stay longer than 4 months in the Netherlands? In that case, use the button 'Make an appointment' and choose the product 'Relocation from a foreign country'. Make an appointment Online registration Meenemen De QR-code die u per e-mail heeft ontvangen na uw online inschrijving. Geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) Bent u jonger dan 16 jaar, dan is toestemming nodig van een ouder/gezaghouder of andere wettelijk vertegenwoordiger. De ouder/gezaghouder moet samen met u aanwezig zijn bij de aanvraag. De ouder/gezaghouder moet een bewijs meenemen waarmee hij kan aantonen dat hij de ouder/gezaghouder is. Bijvoorbeeld met een geboorteakte. De ouder/gezaghouder moet ook zijn eigen identiteitsbewijs meenemen. Afspraak afzeggen Als u uw afspraak wilt afzeggen, dan kunt u dit doen via de e-mail die u heeft ontvangen bij het maken van de afspraak. In deze e-mail staat onderaan een link waarmee u de afspraak kunt annuleren. Heeft u de e-mail niet meer? Dan kunt u met ons bellen of een bericht aan ons doorgeven via whatsapp. Bij welke andere gemeenten kan ik me registreren? Terneuzen is één van de 19 gemeenten in Nederland waar u zich kunt registreren. De andere 18 gemeenten zijn: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Doetinchem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle. Inschrijving door werkgevers (groep) Wilt u als werkgever een grotere groep niet-ingezetenen (meer dan 10 personen) tegelijk laten inschrijven? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0115. Hypotheek aanvragen Heeft u een BSN nodig voor het aanvragen van een hypotheek? Dan kunt u bij ons terecht om alvast een BSN te krijgen. We schrijven u dan in als niet-ingezetene. Hiervoor maakt u een afspraak. Nadat u verhuisd bent naar Nederland, schrijft u zich (opnieuw) in bij de gemeente waar u gaat wonen. Aanvragen AOW-uitkering U woont in het buitenland en heeft u geen BSN? Dan schrijft de Sociale Verzerkingsbank (SVB) u in. De SVB geeft aan u een BSN. U hoeft niet naar Nederland te reizen om het BSN bij de SVB te verkrijgen. Minderjarigen Bent u 16 jaar of ouder? Dan mag u zelf een BSN bij ons aanvragen. Bent u jonger dan 16 jaar, dan is toestemming nodig van een ouder/gezaghouder of andere wettelijk vertegenwoordiger. De ouder/gezaghouder moet samen met u aanwezig zijn bij de aanvraag. De ouder/gezaghouder moet een bewijs meenemen waarmee hij kan aantonen dat hij de ouder/gezaghouder is. Bijvoorbeeld met een geboorteakte. De ouder/gezaghouder moet ook zijn eigen identiteitsbewijs meenemen. Veilig en gezond wonen en werken tijdens de coronacrisis       Om verspreiding van het coronavirus te beperken gelden er maatregelen waaraan iedereen die in Nederland verblijft zich moet houden. Op de website over corona van de rijksoverheid vindt u tips om op een juiste manier  met deze maatregelen om te gaan. De tips zijn in verschillende talen uitgeschreven. Verhuizen in het buitenland Als u op dit moment in het buitenland woont en u verhuist naar een ander adres in het buitenland, dan kunt u dit laten registreren in Nederland. U kunt het online met uw Digid doorgeven of, als u geen Digid heeft, via ons contactformulier doorgeven. Als u de registratie via ons contactformulier doorgeeft, dan hebben wij een kopie van uw legitimatiebewijs nodig en een bewijs dat u bij de autoriteiten in uw land staat ingeschreven op het nieuwe adres. Uittreksel RNI Woont u niet (meer) in de gemeente Terneuzen, maar heeft u wel een uittreksel nodig? Dan kunt u dit opvragen via ons contactformulier of u maakt een afspraak als u aan de balie langs wilt komen. Als u een uittreksel met uw gezinssamenstelling nodig heeft, dan kunt u in Terneuzen terecht als dit u laatste woonplaats was voordat u naar het buitenland bent vertrokken. Als u in een andere woonplaats woonde vlak voordat u naar het buitenland vertrok dan kunt u niet in Terneuzen terecht voor een uittreksel met gezinssamenstelling. U moet dit aanvragen bij uw laatste woonplaats in Nederland. Aan het vertstrekken van een uittreksel zijn kosten verbonden. Meer informatie Naar Nederland voor werk: wat moet ik regelen? Hoe kan ik mij inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)? | Nederland Wereldwijd Hoe kan ik nagaan of ik al in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) ben ingeschreven? | Nederland Wereldwijd               

 • Verhuizen naar Nederland

  Bij het verhuizen naar Nederland moet u zich registreren. Er zijn twee mogelijkheden: U verblijft korter dan 4 maanden in Nederland. In dat geval registreert u zich bij een registratiegemeente en krijgt u een burgerservicenummer. Meer informatie vindt u bij 'Burgerservicenummer aanvragen (niet-ingezetene)'. U verblijft langer dan 4 maanden in Nederland. In dat geval moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Inschrijven voor verblijf langer dan 4 maanden Iedereen die zich wil laten inschrijven, moet zich persoonlijk aan de balie melden. U maakt hiervoor een afspraak. U kunt kiezen uit: een afspraak voor personen vanuit een EU-land een afspraak voor personen van buiten de EU. Om u te kunnen inschrijven bij de gemeente moet u: de Nederlandse nationaliteit bezitten of vreemdeling zijn die in Nederland mag verblijven (rechtmatig verblijf); in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument); tenminste 4 maanden in het komend half jaar in Nederland verblijven. De gemeente schrijft u in op de datum dat u aangifte doet. Dit betekent niet dat wij uw aangifte altijd direct afhandelen tijdens uw afspraak aan de balie. Wij verwerken uw aangifte soms pas op een later moment. Tijdens uw afspraak aan de balie bespreken wij met u hoe lang dit in uw geval duurt. Als wij uw inschrijving pas op een later moment verwerken dan gebruiken wij de datum van aangifte als startdatum. U wordt dus met terugwerkende kracht ingeschreven vanaf de datum van uw aangifte. Meenemen U moet allemaal persoonlijk aan de balie komen. Ook eventuele partner en/of kinderen die u wilt inschrijven moeten meekomen aan de balie; Alle personen die zich willen inschrijven moeten een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) meenemen. Ook van eventuele partner en/of kinderen die u wilt inschrijven moet u een legitimatiebewijs meenemen; Een geboorteakte van alle personen die zich willen inschrijven en niet in Nederland geboren zijn. Een bewijs van uitschrijving. Dit is verplicht om mee te nemen als u vanuit Belgie (uitgebreid model 8), de Nederlandse Antillen of Aruba (verhuisbericht naar Nederland) naar Nederland verhuist; Een huwelijksakte, indien van toepassing; Een echtscheidings- of overlijdensakte van de echtgeno(o)t(e), indien van toepassing; Een geboorteakte van uw kind(eren), indien van toepassing; Een adoptie- of erkenningsakte van uw kind(eren), indien van toepassing. U kunt de akte opvragen in het land waar het feit heeft plaatsgevonden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie. Buitenlandse akten De gemeente moet buitenlandse akten kunnen lezen en de echtheid kunnen vaststellen. Voor meer informatie over het vertalen, verifiëren en legaliseren van buitenlandse documenten ziet u hieronder een aantal verwijzingen. Meer informatie Informatie voor nieuwe inwoners in de gemeente Terneuzen Expat Center Zeeland Legalisatie van documenten Apostillestempel Registratie Niet Ingezetenen (RNI) GrensInfoPunt Registratie om in Nederland te mogen stemmen voor het Europees Parlement Naar Nederland komen voor partner: wat moet ik regelen? Naar Nederland komen voor werk: wat moet ik regelen? Welke instanties krijgen gegevens over mijn inschrijving bij de gemeente?  

 • Aankoop of huur van groenstroken

  Als gemeente Terneuzen vinden we het belangrijk dat er veel groen is. Dat maakt onze buurten mooi en fijn om in te wonen. Ook helpt groen bij het duurzamer maken van onze omgeving. Door vaker voor groen te kiezen in plaats van stenen hebben we minder last van wateroverlast. Bepaalde gronden verhuren of verkopen we. Snippergroen zijn kleine stukjes grond van de gemeente. Soms blijven deze stukjes over bij het opnieuw inrichten van een buurt. Regelmatig hebben ze een nuttige functie voor de omgeving, maar soms ook niet. In dat geval kan het zijn dat u deze grond kunt kopen of huren om bijvoorbeeld uw tuin groter te maken. Verhuur of verkoop van de groenstroken (snippergroen) is geen vanzelfsprekendheid. Volgens het privaatrecht kan de gemeente zelf beslissen of ze bepaalde grond wil verhuren of verkopen. Het kan dus gebeuren dat we ervoor kiezen om niet te verhuren of verkopen. Als dat gebeurt, kunt u geen bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hoe regel ik mijn aanvraag? U kunt een aanvraag om snippergroen van de gemeente te kopen of te huren, doen met behulp van het online aanvraagformulier. Huur aanvragen Koop aanvragen Wij voeren vervolgens binnen acht weken een toets uit. U hoort dan of het perceel in aanmerking komt voor huur of koop. De totale procedure kan enige tijd in beslag nemen, soms wel enkele maanden. Dit is mede afhankelijk van het verzoek. Hoe werkt de aanvraag van snippergroen? Wilt u een stuk openbaar groen aankopen of huren, dat deel uitmaakt van een strook achter meerdere woningen? Dan adviseren wij u samen met de betrokken bewoners een verzoek in te dienen. Bent u eigenaar van het aangrenzende perceel? Als u eigenaar bent, kunt u zelf een verzoek indienen. Bent u huurder van een woning? Dan moet de verhuurder bereid zijn de grond aan te kopen en het aan u in verhuur te geven Bij de online aanvraag, moet u als bijlage een kadastrale kaart/tekening meesturen, waarop u aangeeft wat u wilt kopen of huren. Afwegingskader Wij toetsen uw vraag om grond te kunnen kopen of te huren. Wij bekijken onder andere of: De grond direct grenst aan uw tuin. Er kabels of leidingen onder de grond liggen. Als dat zo is, dan verkopenof verhuren wij niet. Er een overzichtelijk en logisch (groen)beeld blijft. En of er geen beeldbepalende bomen op het stuk grond staan. Verkoop mag niet leiden tot teveel verharding. Dit om wateroverlast en hittestress te voorkomen. Hoe de grond wordt gebruikt, de (sociale) veiligheid, de belevingswaarde en eventuele toekomstplannen. Het is niet vanzelfsprekend dat we de grond verkopen of verhuren. Wat kost de aankoop of verhuur van snippergroen? De kosten voor de verhuur en aankoop van groen- en reststroken staan in het overzicht grondprijzen. De prijs kan jaarlijks worden geïndexeerd. Bij aankoop zijn er daarnaast nog extra kosten, zoals notariskosten, kadastraal recht en de verschuldigde belastingen. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de strook grond. En zijn voor rekening van de koper. Het is gemeentelijk beleid dat we bij aankoop van meer dan 100 m2 gemeentegrond een verkennend bodemonderzoek uitvoeren. De resultaten van het onderzoek zijn mede bepalend of we de grond daadwerkelijk verkopen. De kosten voor het bodemonderzoek worden alleen na aankoop van de grond door de gemeente vergoed. Bestemming grond verandert niet Bij het aankopen van de grond, wijzigt de bestemming niet. Dit betekent dat de grond de huidige bestemming (groen) houdt. Dit betekent dat u niet mag bouwen op de aangekochte grond. Daarnaast kunnen we voorwaarden stellen aan bijvoorbeeld de erfafscheiding. Deze voorwaarden worden opgenomen in de koopovereenkomst. Meer informatie Bekijk hier de veel gestelde vragen over gemeentegroen/snippergroen.

 • Reisdocument, verlies, diefstal of beschadiging

  Is uw paspoort gestolen? Of bent u uw identiteitskaart verloren? Dan is het belangrijk dat u dit bij ons meldt. Maak hiervoor een afspraak. Aangifte bij de politie is niet meer nodig. Vermiste documenten verliezen na registratie bij de gemeente automatisch hun geldigheid.   Afspraak maken   Beschadigd Als uw paspoort of identiteitskaart ernstig beschadigd is moet u dit melden. Ook als er wijzigingen zijn aangebracht moet u dit melden. Het vaststellen van de identiteit is dan niet meer goed mogelijk. Fraude is dan niet meer na te gaan. Daarom verliest het document in zo'n geval direct zijn geldigheid. Deze documenten zijn belangrijke waardedocumenten. Ze blijven altijd eigendom van de Nederlandse staat. Nieuw document aanvragen Aangifte bij de politie is in Nederland niet meer nodig. U meldt bij de gemeente dat uw paspoort of identiteitskaart kwijt is. Samen met uw melding kunt u bij de gemeente een nieuw document aanvragen. U maakt dan een afspraak voor: Identiteitskaart (verlies, diefstal) Paspoort (verlies,diefstal) Op de pagina Paspoort en Identiteitskaart staan alle voorwaarden voor het aanvragen van een nieuw paspoort of identiteitskaart. U vindt hier ook een overzicht van de prijzen en wat u moet meenemen als u langskomt. Reisdocument gevonden? Vindt u een paspoort of identiteitskaart van iemand anders? Dan moet u dat altijd inleveren bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Hiermee voorkomt u fraude. Iemand zou misbruik kunnen maken van andermans persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door op zijn/haar naam een geldlening af te sluiten, of een aankoop op afbetaling te doen. Jaarlijks wordt hierdoor miljoenen aan schade geleden. Als u een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvraagt, moet u het oude om diezelfde reden altijd tonen. Verlies in het buitenland Op de website van Nederlandwereldwijd.nl vindt u hierover meer informatie. Voorkom fraude Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs. Organisaties vragen soms om een kopie van uw identiteitsbewijs. Die kopieën worden vaak goed bewaard, maar niet altijd. Met een kopie van uw identiteitsbewijs kunnen oplichters een online bankrekening openen of een telefoonabonnement afsluiten. Maak kopieën van uw ID-bewijs onbruikbaar voor oplichters. Of gebruik hiervoor de KopieID app.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Of als u een wapenvergunning aanvraagt. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuis gestuurd Het aanvragen van een VOG doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U maakt een afspraak voordat u langskomt. U neemt mee: een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning); het aanvraagformulier VOG. U krijgt dit meestal van degene die om de verklaring vraagt. geld; U betaalt bij de aanvraag, bij voorkeur met pinpas. Kosten € 41,35   Afspraak maken   Online aanvragen Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. Een online VOG-aanvraag kost € 33,85 (€ 7,50 minder dan een aanvraag via de publieksbalie). Hoe gaat de online VOG-aanvraag in zijn werk? Dit kunt u lezen op de website van Justis. Kunt u de VOG niet zelf aanvragen? Als u zelf niet naar de gemeente kan komen, mag iemand anders de VOG voor u aanvragen. U moet deze persoon hiervoor machtigen. Dat doet u met het machtigingsformulier (pdf). VOG voor ondernemers Het u een bedrijf en heeft u een VOG nodig voor uw bedrijf? Dan moet u een VOG voor Rechtspersonen aanvragen. Deze aanvraag is niet mogelijk via de gemeente. U kan de aanvraag doen voor rechtspersonen via de website van Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie. Zzp'er Als u zzp'er bent, dan kunt u uw aanvraag wel via de gemeente indienen. In dat geval kunt u bij ons een afspraak maken om dit aan de balie te regelen. Meer informatie Wilt u meer weten over de VOG? Ga dan naar de website van Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie.