Zoekresultaat 11 - 20 van 192 resultaten

 • Toezicht en handhaving kinderopvang

  De gemeente Alkmaar houdt samen met de GGD Hollands Noorden de kwaliteit van de kinderopvang

 • Geluidshinder bouw of sloop, ontheffing

  Wanneer u bij een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld bouw of sloop) geluidhinder veroorzaakt, is het nodig een ontheffing aan te vragen.

 • Lozen en onttrekken van grond- en afvalwater, vergunning

  Wilt u grondwater of afvalwater lozen? Hiervoor heeft u een watervergunning nodig of u doet een melding.

 • Verhuizen vanuit het buitenland

  Komt u vanuit het buitenland in Alkmaar wonen? En verblijft u langer dan 4 maanden in Nederland. Binnen 5 dagen na aankomst in Nederland doet u persoonlijk aangifte bij de gemeente in het Stadskantoor.

 • Subsidie verenigingsaccommodaties buitensport

  Als Alkmaarse buitensportvereniging kunt u subsidie aanvragen voor bouw, renovatie of uitbreiding van de accommodatie van uw vereniging.

 • Hulp bij werk vinden, 16-27 jaar

  Ben je tussen de 16 en 27 jaar oud? Is naar school gaan of werk vinden lastig voor je? Dan ben je welkom bij het Jongerenloket van Halte Werk.

 • Peuteropvang

  Bij de peuteropvang spelen kinderen van 2 tot 4 jaar in een gezellige en leerzame omgeving.

 • Erfpacht

  U kunt bij gemeente Alkmaar het erfpacht van een woning of bedrijfspand afkopen. Het erfpachtrecht wordt omgezet in vol eigendom van de grond.

 • Nadeelcompensatie

  Denkt u schade geleden te hebben door toedoen van de gemeente? Misschien komt u dan in aanmerking voor nadeelcompensatie.

 • Toegankelijkheid

  De gemeente Alkmaar ontwikkelt in samenwerking met de WMORaad een lokale agenda hoe ze haar stad toegankelijker kan maken.