Zoekresultaat 11 - 20 van 123 resultaten

 • Ligplaats

  Voor het in gebruik nemen van een ligplaats met een woonboot of ander vaartuig kan een vergunning nodig zijn.

 • Marktplaats aanvragen

  Voor een plaats op de markt is een marktplaatsvergunning nodig. Dit geldt voor alle soorten markten.

 • Verkeersonveilige situatie melden

  Onveilige verkeerssituaties moeten gemeld worden bij de gemeente. Wanneer een 30km/u-gebied gewenst is, kan dit aangevraagd worden door buurtbewoners.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente sluit het openbare riool aan op privéterrein. Als een woning of bedrijf niet is aangesloten, moet aansluiting aangevraagd worden.

 • Caravan parkeren op de openbare weg

  Voor het langdurig parkeren van een caravan of andere aanhangwagen is een ontheffing nodig. Hieraan zijn regels verbonden.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Deze documenten zijn in verschillende situaties nodig.

 • Openingstijden winkels

  Als een winkelier buiten de reguliere winkeltijden of op bepaalde feestdagen open wil zijn, moet hiervoor ontheffing aangevraagd worden.

 • Nederlander worden door optie

  Niet-Nederlanders kunnen Nederlander worden door optie. Hierbij gelden voorwaarden die te vinden zijn op de website van de IND.

 • Afval bedrijven

  Bedrijven regelen zelf dat hun afval op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is niet verantwoordelijk hiervoor.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Vaak mag reclamemateriaal verspreid worden zonder toestemming. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop dit gebeurt.