Zoekresultaat 11 - 20 van 27 resultaten

 • Sportverenigingen, subsidie

  Voor welke categorie subsidie sportverenigingen in aanmerking komen, is afhankelijk van het gemeentelijk sportbeleid.

 • Leerlingenvervoer

  In aanmerking komen voor vergoeding van de vervoerskosten en/of de verzorging van het vervoer van en naar de school waar je kind onderwijs geniet.

 • Subsidie duurzame energie voor particulieren

  De gemeente Bladel heeft een subsidie duurzame energie. Deze is bedoeld om particulieren te stimuleren te investeren in energiebesparende maatregelen.

 • Toeristenbelasting

  Onder de naam toeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente.

 • Verhuizing doorgeven

  Als je naar of binnen deze gemeente verhuist, moet je dat ook doorgeven aan deze gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat je verhuisd bent.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij in de BRP. Verschillende organisaties kunnen deze gegevens ontvangen. Er kan gevraagd worden om geheimhouding.

 • Verhuizen naar het buitenland

  Hier kun je, maximaal 5 dagen van te voren, een afspraak maken voor een verhuizing naar het buitenland

 • Subsidie sloop overtollige gebouwen buitengebied Bladel

  Om verloedering en ongewenste activiteiten te voorkomen wil de gemeente Bladel de sloop van oude, ongebruikte gebouwen aanmoedigen.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  Voor het maken van een uitweg naar de weg of verandering brengen in een bestaande uitweg naar de weg is een omgevingsvergunning nodig.

 • Cultuurbeleid (subsidie)

  Om invulling te geven aan vernieuwing, cultuurdeelname en kunst heeft de gemeente een stimuleringsregeling cultuurinnovatie.