Zoekresultaat 11 - 20 van 138 resultaten

 • Klachten

  Bent u ontevreden over de manier waarop u door de gemeente of Noaberkracht behandeld bent, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een bestuurder of een ambtenaar zich heeft gedragen.

 • Echtscheiding

  Is uw huwelijk ontbonden door echtscheiding of is uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Dan moet de uitspraak van de rechtbank binnen 6 maanden bij de gemeente zijn waar uw huwelijk of uw partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dat voor u.

 • Vrijwilligersverzekering

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een vrijwilligersverzekering ontwikkeld waarmee aan alle vrijwilligers in Nederland dekking wordt geboden voor de risico's verbonden aan hun vrijwilligerswerk.

 • Coronavirus en sport

  Informatie over coronavirus en sport

 • Energietoeslag

  Door de stijging van de energiekosten komen veel mensen met een laag inkomen in de problemen. De Rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld en helpt deze inwoners met een eenmalig bedrag per huishouden. Mensen met een uitkering krijgen dit bedrag automatisch. Heeft u geen uitkering, maar wel een laag inkomen? Dan kunt online het aanvraagformulier invullen en daarmee de energietoeslag aanvragen. Dit kunt u doen door te klikken op het woord aanvraagformulier. Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag? Lees dan de informatie op deze pagina goed door. Neem bij vragen contact op met Schakel (zie ‘hulp nodig’).

 • Verstopping riool melden

  Riool verstopt? Zit de rioolverstopping op uw eigen terrein? Dan schakelt u zelf een bedrijf in. Zit de verstopping in de gemeentegrond? Meld het direct bij de gemeente. Wij verhelpen de verstopping.

 • Bedrijven Investeringszones (BIZ)-bijdrage

  BIZ bijdrage

 • Lang zult u wonen

  Lang zult u wonen is een bewustwordingscampagne die erop gericht is inwoners vroegtijdig aan te zetten tot aanpassen van hun woning, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. De Lang zult u wonen-adviseurs helpen onze inwoners met adviezen over de manier(en) waarop zij hun woning kunnen aanpassen. Bijna alle Overijsselse gemeenten doen mee aan de campagne, waaronder ook Dinkelland.

 • Kleine kansspelen vergunning (bingo)

  Om een klein kansspel zoals bingo te mogen organiseren moet aan een aantal wettelijke voorwaarden worden voldaan.

 • Vooroverleg bouwen

  Voordat u tijd en geld steekt in het ontwikkelen van uw plannen (zoals constructietekeningen, en – berekeningen, bodemonderzoeken e.d.) is het aan te raden een vooroverleg aan te gaan.