Zoekresultaat 11 - 20 van 54 resultaten

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een demonstratie of betoging organiseren. U moet wel een kennisgeving doen van de demonstratie of betoging. Doe dit minimaal 48 uur van tevoren, het weekend en officiële feestdagen tellen niet mee.

 • Subsidie cultuureducatie en cultuurparticipatie

  De gemeente steunt het culturele leven in de stad door subsidies te geven. Voor activiteiten op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie kunt u subsidie krijgen. De activiteit moet bijdragen aan de inclusie van en sociale cohesie in onze stad en/of de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners van Gorinchem.

 • Meer groen in uw straat

  Wilt u meer groen in de straat? Daar kunnen u en uw buurtbewoners zelf aan meehelpen. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een geveltuin tegen uw huis, het plaatsen van plantenbakken of door een (gedeelte van) een openbaar plantsoen of groenstrook te gaan onderhouden. Dit noemen we: adoptiegroen. 

  Wilt u aan de slag? Meld dit dan wel eerst bij de gemeente via onderstaande knop.

 • Bingo of klein kansspel organiseren

  Wilt u een ‘klein kansspel’ zoals een rad van fortuin of een bingo organiseren? Dan heeft u geen vergunning nodig. U moet dit wel melden bij de gemeente.

  Melden klein kansspel (DigiD)

 • Algemene plaatselijke verordening (APV)

  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gaat over regels rondom openbare orde en veiligheid, verkeerszaken en horecagelegenheden. Denk bijvoorbeeld aan plekken waar het toegestaan is om alcohol te drinken. Ook staat in de APV voor welke zaken u een vergunning moet aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u een horecaonderneming wil beginnen of een evenement wil organiseren.

  De APV verschilt per gemeente. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van gemeente Gorinchem en de politie houden toezicht op de naleving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

  Bekijk de Algemene Plaatselijke Verordening

 • Automatische incasso

  U kunt uw aanslagen gemeentelijke belastingen via automatische incasso in elf gelijke maandelijkse termijnen betalen. Als u geen DigiD heeft kunt u het machtigingsformulier downloaden en opsturen naar de gemeente.

 • Meer onderwerpen

  Vragen over bijzondere kosten, schulden en inburgeren, digitaal klantdossier en vrijwilligerswerk.

 • Vermelding evenement

  Sinds 18 juli 2019 kunt u geen berichten meer laten vermelden op de (matrix)borden in de gemeente. Omdat de borden niet meer functioneren of veel storing geven - de borden zijn aan het einde van de technische levensduur - kunnen wij deze mogelijkheid voorlopig niet meer aanbieden.

  Wilt u uw activiteit onder de aandacht brengen, neem dan eens contact op met Mooi Gorinchem en Samen Gorinchem .

 • Scholen en brede scholen

  Op zoek naar een basisschool of middelbare school in Gorinchem? In de digitale gemeentegids van Gorinchem staan alle scholen in Gorinchem.

 • Jeugdhulp

  Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

  Heeft u vragen over jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar, bel dan met het jeugdteam Gorinchem, telefoon (088) 892 89 61.

  Spoed

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112
  • Spoedeisende hulp voor jeugd nodig, of melden van huiselijk geweld of kindermishandeling ? Bel de Crisisdienst via 0800 – 1471. Zij zijn 24/7 beschikbaar.

  Informatie

  • Informatie en tips vindt u op Opvoeden.nl. Op die website staat ook informatie voor kinderen en jongeren. 

  Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

  Ben je niet tevreden over de hulp die je krijgt van het jeugdteam, de gemeente of een jeugdhulpaanbieder? Neem contact op met Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

  Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, hebben recht op een gratis en onafhankelijke vertrouwenspersoon.  De vertrouwenspersoon informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het jeugdteam.

  Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

  Jaarlijks voert gemeente Gorinchem vanuit de Jeugdwet een cliëntervaringsonderzoek uit. Het doel hiervan is te achterhalen hoe jongeren en/of hun ouders/verzorgers de dienstverlening en ontvangen zorg en/of ondersteuning ervaren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZorgfocuZ.