Zoekresultaat 11 - 20 van 72 resultaten

 • Bijzondere bijstand

  Als u onvoldoende geld heeft om noodzakelijke kosten te maken, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade opgelopen door een gebrek aan openbare weg of groen of een voertuig van de gemeente.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Inkomenstoeslag is een geldbedrag dat 1 keer per 12 maanden kan worden toegekend aan inwoners met een inkomen op bijstandsniveau.

 • Gemeentelijke belastingen

  De meeste inwoners betalen afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerend zaakbelasting (OZB). De uitvoering van de gemeentelijke belastingen en heffingen is uitbesteed aan Cocensus.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Persoonsgegevens bevat gegevens zoals naam, adres en woonplaats.

 • Alcoholvergunning

  Voor verkopen van alcoholhoudende drank is een vergunning nodig.

 • Verzekering voor vrijwilligers, mantelzorgers en stagiaires

  Vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires zijn verzekerd tijdens vrijwilligerswerk of maatschappelijke stage door collectieve verzekering.

 • Geboorte

  Het is verplicht de geboorte van een kind te melden bij de gemeente.

 • Werk en inkomen

  Ondersteuning voor problemen met geldzaken en administratie, werken of werkloosheid, uitkeringen en werk voor mensen met een beperking.

 • Buurtpreventie

  Aansluiten bij Burgernet of digitale doelgroep om de buurt veiliger te maken.