Zoekresultaat 11 - 20 van 121 resultaten

 • Toeristenbelasting betalen (ondernemers)

  Als u een plek heeft waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, dan moet u toeristenbelasting betalen. U mag de toeristenbelasting aan de gast doorberekenen. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachtingen registreren. 

 • Ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen en slopen

  Als u bouw- en sloopwerkzaamheden uitvoert, moet u geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen. Het maakt niet uit of u de werkzaamheden uitvoert als bedrijf of als particulier. U moet zich houden aan de geluidsnormen. Zo mag u meestal alleen op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur geluid maken van 60 dB(A) of hoger. Dit mag een maximumaantal dagen. Hoeveel dagen dat zijn, hangt af van het aantal dB(A) geluid dat u maakt. U kunt ontheffing aanvragen als u geluid wilt maken op een dag of tijdstip waarop dit niet is toegestaan. Of als u langer dan het maximumaantal dagen geluid wilt maken.

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor bijvoorbeeld een nieuwe baan. Dat betekent: U heeft geen strafblad. U heeft wel een strafblad. Maar wat daarop staat, is niet belangrijk voor het doel van uw aanvraag. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u: een visum of werkvergunning aanvraagt als vrijwilliger gaat werken lid wilt worden van een schietvereniging

 • Geboorteaangifte doen

  Na de geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente waarin uw kind is geboren. Dit moet u binnen 3 dagen doen. De dag van de geboorte telt niet mee voor de termijn. Is de derde dag een zaterdag, zondag of een feestdag ? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en de naam van uw kind. U kunt hiervoor een afspraak maken. Wordt uw kind geboren in het buitenland, dan doet u de aangifte van geboorte in de buitenlandse gemeente waar het kind geboren is. U vraagt een afschrift van de geboorteakte en neemt deze mee bij de inschrijving van uw kind in de gemeente Hulst. U kunt hiervoor een afspraak maken. Vanaf 01-01-2024 zijn de opties voor het kiezen van een achternaam uitgebreid. Ouders hebben dan de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van hun beide achternamen als achternaam voor hun kind, met een maximum van twee naamdelen. Er is ook een overgangsregeling tot uiterlijk 01-01-2025. De ouders van wie alle kinderen zijn geboren na 01-01-2016 kunnen ook de achternaam laten aanpassen in een gecombineerde achternaam. De aanpassing kan alleen voor alle kinderen samen. Hierover vindt u meer informatie op de website van de Rijksoverheid

 • Erkenning, ongeboren kind

  U bent zwanger en niet getrouwd of u heeft geen geregistreerd partnerschap? In de meeste gevallen kan de vader het kind erkennen. Door de erkenning krijgt het kind een wettelijke vader. Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan gaat de erkenning meestal samen met het kiezen van de achternaam. De moeder moet hierbij persoonlijk aanwezig zijn. Bent u zwanger en hebt u al een kind uit deze relatie? Dan kan de moeder ook schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Een achternaam kan niet meer gekozen worden. Alle kinderen uit dezelfde relatie, krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind uit deze relatie. Vanaf 01-01-2024 zijn de opties voor het kiezen van een achternaam uitgebreid. Ouders hebben dan de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van hun beide achternamen als achternaam voor hun kind, met een maximum van twee naamdelen. Er is ook een overgangsregeling tot uiterlijk 01-01-2025. De ouders van wie alle kinderen zijn geboren na 01-01-2016 kunnen ook de achternaam laten aanpassen in een gecombineerde achternaam. De aanpassing kan alleen voor alle kinderen samen.  Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner na 1 januari 2023 een kind? Dan krijgt u automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. 

 • Een bekende tot trouwambtenaar benoemen

  U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Deze persoon wordt benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand (babs).

 • Demonstratie of betoging houden

  Een demonstratie is een groep mensen die bij elkaar komt om aandacht te vragen voor een gemeenschappelijk standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. De gemeente kan een demonstratie verbieden of bijvoorbeeld een andere plaats aanwijzen.

 • Afvalwater lozen

  Als u afvalwater kwijt wilt, kunt u het lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. Er zijn verschillende regels voor particuliere huishoudens, inrichtingen, of andere gevallen (‘lozen buiten inrichtingen’). Lees de regels goed door. Want soms moet u nog iets regelen bij het Omgevingsloket online: Soms moet u het melden voordat u afvalwater loost. Soms heeft u een watervergunning nodig.

 • Rijbewijs online verlengen

  Is uw rijbewijs bijna verlopen (of wilt u een categorie toevoegen)? Start de aanvraag om uw rijbewijs te verlengen online. Na 2 dagen kunt u het rijbewijs persoonlijk afhalen. U haalt uw rijbewijs af tijdens openingstijden, zonder afspraak in de gemeentewinkel. Vraagt u voor de eerste keer een rijbewijs aan of is uw rijbewijs verloren of gestolen? Maak een afspraak.

 • Monument verbouwen of slopen

  Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument. Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Bijvoorbeeld: het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen Ook aanpassingen binnen in het monument kunnen vaak zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een nieuwe schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningsvrij. Meer informatie Wilt u meer weten over het onderhouden van een monument? Kijk dan de website van monumenten.nl. U kunt zich inschrijven voor de (maandelijkse) nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van monumenten. Er zijn 2 procedures bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. De uitgebreide procedure geldt voor rijksmonumenten of als de gemeente een natuurtoets doet. Voor alle andere wijzigingen geldt de gewone procedure.