Zoekresultaat 11 - 20 van 41 resultaten

 • Verordeningen

  Alle gemeenten, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht om al hun Algemeen Verbindende Voorschriften (b.v. de Verordeningen) op de website van de overheid te publiceren.

 • Ik wil bouwen of verbouwen

  Heeft u plannen om te gaan bouwen of verbouwen? Of wilt u weten welke bouwmogelijkheden er zijn op een perceel? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Heeft u te maken met een complexe aanvraag of is het niet duidelijk of uw plan een kans van slagen heeft? Dan is het verstandig om voorafgaand aan een omgevingsvergunningaanvraag een vooroverleg in te dienen. Het vooroverleg dient u in via onderstaande knop 'Vooroverleg starten', het is geen gesprek.

 • Landschap, subsidie

  De gemeente Montferland en provincie Gelderland stellen samen geld beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker en leefbaarder landschap. Wie in het buitengebied van de gemeente woont en plannen heeft voor het aanleggen of herstellen van een landschapselement, kan subsidie aanvragen.

 • Onze openingstijden

  Bergvredestraat 10 6942 GK Didam t. (0316) 291 391

 • Vuur stoken

  U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht (zoals bijvoorbeeld een paasvuur, vreugdevuur of hout of groenafval verbranden). Wilt u dit toch doen? Kijk eerst of u een ontheffing nodig heeft. Zo ja, vraag deze dan aan bij de gemeente.

 • Openingstijden winkels

  Wilt u met uw winkel buiten de normale openingstijden open zijn? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Evenementenvergunning aanvragen

  Als u een vergunning nodig heeft kunt u deze aanvragen door op onderstaande knop ‘aanvragen’ te klikken. Naast dit ingevulde aanvraagformulier hebben wij nog een aantal andere gegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen behandelen. Deze gegevens moet u aan het einde van dit formulier uploaden. Zorg er dus voor dat u deze digitaal voor handen heeft. Als de aanvraag niet compleet is, kan worden besloten de aanvraag niet te behandelen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

 • Kwijtschelding belasting

  Kunt u de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) niet betalen? Dan vraagt u de gemeente om kwijtschelding.