Zoekresultaat 11 - 18 van 18 resultaten

 • Herinrichting Lengelseweg 's-Heerenberg

  Hier leest u alles over de herinrichting van de Lengelseweg.

 • Jaarlijkse subsidie, maatschappelijke instellingen

  Subsidies in de gemeente Montferland worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening. De spelregels kunnen worden uitgewerkt in specifieke subsidieregelingen.

 • Planschade

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een omgevingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. Krijgt een gebied door een omgevingsplan een andere functie? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonfunctie komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen. Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een vergoeding vragen voor deze planschade.

 • Openbare informatie (Woo)

  De Wet Open Overheid (Woo) regelt dat gemeenten meer informatie actief openbaar maken. Hieronder vindt u de informatie die we tot nu toe actief openbaar hebben gemaakt.

 • Onverharde wegen

  Onverharde en halfverharde wegen zijn gevoelig voor weersomstandigheden.

 • Welstand en welstandstoets

  Bouwplannen voor binnen de historische kern van ’s-Heerenberg zijn welstandsplichtig. Dit betekent dat uw plan moet voldoen aan bepaalde eisen. Als het plan aan de eisen voldoet, krijgt u een positief welstandsoordeel.

 • Monumentensubsidie

  De gemeente Montferland en provincie Gelderland stellen samen geld beschikbaar voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten. Wie in de gemeente een gemeentelijk monument of een molen bezit en plannen heeft voor het onderhouden van dit gemeentelijk monument of molen, kan subsidie aanvragen.

 • Bijstand, wijziging doorgeven

  Als er iets verandert in uw woonsituatie, inkomsten- of vermogenssituatie dan moet u dit altijd binnen 5 werkdagen melden aan de afdeling Sociale Zaken.