Zoekresultaat 11 - 20 van 42 resultaten

 • Duurzame lening voor ondernemers aanvragen

  Heeft u een bedrijf of instelling en wilt u investeren in energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie? Dan kan het Energiefonds Wageningen u helpen. U kunt hiervoor een lening aanvragen. Voorbeelden van investeringen zijn energiezuinige verlichting, schilisolatie, warmtepomp en zonnepanelen.

 • Vergunning kamerverhuur aanvragen

  Als u kamers verhuurt aan 3 of meer personen op 1 adres dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

 • Vergunning voor grote bouwplannen zoals meerdere woningen of bedrijfspand

  Ben u van plan om uw bedrijf te vestigen of uit te breiden?  Of wilt u woningen bouwen? Deze grote en ingewikkelde bouwplannen noemen we in de omgevingswet een complex initiatief. In de tekening hieronder ziet u hoe het proces van een vergunningsaanvraag voor een complex initiatief verloopt.

 • Horecabedrijf beginnen of overnemen (exploitatievergunning)

  U wilt een horecaonderneming starten, overnemen, uitbreiden of veranderen. Dan gelden een aantal regels. Ook heeft u een exploitatievergunning nodig. Neem eerst persoonlijk contact op met de afdeling vergunningen voordat u het aanvraagformulier invult. Zij vertellen dan ook welke documenten u mee moet sturen. U bereikt de afdeling vergunningen via (0317) 49 29 11.

 • Asbest verwijderen

  Voor het verwijderen van asbest gelden strenge regels. De gemeente heeft een stappenplan gemaakt waar alle regels in staan. U moet bijvoorbeeld altijd een sloopmelding doen via het Omgevingsloket.

 • Corona-ondersteuning voor ondernemers

  Voor ondernemers die getroffen zijn door het coronavirus heeft de gemeente 2 financiële regelingen.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt OZB als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak. Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage, een stuk grond of winkel. De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van de onroerende zaak (WOZ-waarde). 

 • Drank- en horecavergunning aanvragen

  Wilt u alcoholhoudende dranken schenken in een hotel, restaurant, café, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Er zijn twee soorten. Neem eerst persoonlijk contact op met de afdeling vergunningen voordat u het aanvraagformulier invult. Zij vertellen dan ook welke documenten u mee moet sturen. U bereikt de afdeling vergunningen via (0317) 49 29 11. Als u eenmalig alcohol wilt schenken tijdens een evenement, dan kunt u een ontheffing aanvragen.

 • Rioolheffing

  Ieder huishouden en bedrijf betaalt elk jaar belasting aan de gemeente voor het riool. Dit noemen we rioolheffing. Met deze inkomsten zorgt de gemeente voor aanleg, onderhoud en vernieuwing van het riool.

 • Belastingaanslag betalen

  Ieder jaar krijgt u 1 aanslag voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting (OZB) en hondenbelasting. U kunt deze rekening betalen via een automatische incasso of door het bedrag zelf over te maken. Kunt u de gemeentelijke belasting niet betalen? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding.