Zoekresultaat 11 - 20 van 121 resultaten

 • Ondermijning

  Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van legale diensten. Bijvoorbeeld door winkels, cafés, woningen of auto’s te gebruiken voor witwassen, drugshandel, illegale prostitutie, wietplantages of het opslaan van wapens. Dat heet ondermijning. De onderwereld en bovenwereld raken zo steeds meer met elkaar verweven. Ondermijning zorgt voor meer criminaliteit en minder veiligheid in de stad.

 • De gemeente beslist te laat over mijn aanvraag of bezwaar

  U heeft een aanvraag ingediend. Of u heeft bezwaar gemaakt. De gemeente moet dan binnen een bepaalde tijd beslissen. Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan de gemeente de termijn verlengen. De gemeente moet u hierover altijd een bericht sturen. Soms is de gemeente te laat met beslissen. U kunt de gemeente dan in gebreke stellen.…

 • Overlijden aangeven

  Als uw partner of familielid is overleden, moet u veel regelen. De uitvaartondernemer doet voor u de overlijdensaangifte. Dit moet binnen 6 dagen na overlijden, in de gemeente waar de persoon is overleden.

 • Hulp voor startende ondernemers

  Bent u van plan uw eigen bedrijf te starten? Of heeft u minder dan 5 jaar uw eigen bedrijf? Met De Startversneller helpt de provincie Gelderland u met een succesvolle start.

 • Meedoen aan WhatsApp BuurtPreventie

  Samen zorgen we voor een veilige buurt. Bewoners uit verschillende wijken houden elkaar via een WhatsApp BuurtPreventiegroep (WABP) op de hoogte van opvallende zaken in de buurt. Samen houden ze een oogje in het zeil en bellen bij verdachte situaties de politie. Meedoen? Meld u direct online aan. Is er nog geen groep in uw wijk? Dan kunt u zelf beheerder worden of wachten tot er een beheerder is gevonden. In dat geval bewaren we uw aanmeldgegevens een jaa

 • Onderscheidingen

  Kent u iemand die zich inzet voor een ander of een bijzondere prestatie heeft geleverd? Wilt u deze persoon daarvoor in het zonnetje zetten? Daar zijn verschillende landelijke en lokale onderscheidingen voor.

 • Hulp bij psychische klachten

  Heeft u negatieve gedachten en gevoelens? Voelt u zich verdrietig, somber, eenzaam, in de war, angstig of boos? Of heeft u problemen in het contact met andere mensen? Bijvoorbeeld met uw partner, kinderen, familie, vrienden, buren, collega's of organisaties? Dan is belangrijk dat u er niet mee blijft lopen. Dat kan door steun te zoeken in uw omgeving en/of door hulp te zoeken.

 • Vergunning voor het plaatsen van driehoeksborden aanvragen

  Wilt u reclame ophangen aan uw pand, zoals een reclamebord, dan heeft u daar meestal een omgevingsvergunning voor nodig. Vraag de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Voor reclame die boven gemeentegrond hangt of staat moet u precariobelasting betalen.

 • Begeleiding bij het vinden van werk

  Heeft u een uitkering en bent u op zoek naar werk? Of bent u beperkt in de mogelijkheid om te werken bijvoorbeeld door een ziekte of handicap? De uitkerende instantie zoals bijvoorbeeld het UWV of de gemeente kan u helpen bij het begeleiden naar geschikt werk.

 • Schadevergoeding aanvragen

  Heeft u schade geleden en denkt u dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is? Dan kunt u hiervoor een schadeclaim indienen. Er zijn twee soorten schaden: aansprakelijkstelling en planschade.