Zoekresultaat 11 - 17 van 17 resultaten

 • Nadeelcompensatie

  Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden, bijvoorbeeld door werkzaamheden of besluiten van de gemeente. Het gaat om schade die uitstijgt boven het normaal maatschappelijk risico en een burger of bedrijf onevenredig zwaar treft in vergelijking tot andere burgers of bedrijven. Dit soort schade hoeft u als burger of bedrijf niet of niet geheel te dragen, maar moet de overheid geheel of gedeeltelijk vergoeden. Deze vergoeding heet nadeelcompensatie.

 • Discriminatie melden

  Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen, zoals: afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.

 • Zelf betalen?

  Uw belastingaanslag betalen via internetbankieren of contant.

 • Plaatsen van objecten in de openbare ruimte

  Als ondernemer kan u op gemeentegrond een uitstalling plaatsen bij uw winkel. U moet hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in de winkel ook verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen. Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan. Dit aanvraag formulier geldt overigens ook voor particulieren die een bouwcontainer of een ander voorwerp in de openbare ruimte willen plaatsen.

 • Afvalwijzer en app Afval Midden-Groningen

  Weten wanneer wij afval ophalen? Kijk dan in de afvalkalender.

 • Afvalsoorten

  Hier vindt u informatie over de verschillende soorten afval, hoe we het inzamelen en hoe en waar u het afval aanbiedt.

 • Klacht indienen

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief, of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? Of bent u over iets anders niet tevreden? Neem dan contact op met Marijke Talsma, onze klachtencoƶrdinator.