Zoekresultaat 11 - 20 van 20 resultaten

 • Overlijden aangeven

  Als iemand is overleden, dan regelt meestal de uitvaartorganisatie de aangifte van overlijden. Als nabestaande kunt u ook zelf de overlijdensaangifte doen. U kunt alleen in het gemeentehuis van Horst aan de Maas aangifte doen van een persoon die in deze gemeente is overleden.

 • Stoppen met agrarisch bedrijf

  Stopt u met uw agrarisch bedrijf? Of wilt u misschien stoppen? Of wilt u iets anders gaan doen op de grond van uw bedrijf? De gemeente werkt graag met u samen om die nieuwe functie mogelijk te maken. En helpt u op weg als u vragen heeft. Ook zijn er landelijke subsidieregelingen voor veehouders die willen stoppen met hun bedrijf of met een locatie van hun bedrijf.

 • Reclamebelasting

  U betaalt reclamebelasting als u in het centrum van Horst een openbare aankondiging (reclame) heeft die vanaf de openbare weg zichtbaar is. U betaalt alleen als alle aankondigingen bij elkaar groter zijn dan 0,1 m2.

 • Evenement vooraankondigen

  Tot en met 31 oktober kon u evenementen voor 2024 vooraankondigen. Vanaf 1 juli kunt u evenementen voor het jaar 2025 vooraankondigen.

 • Onroerendezaakbelasting (ozb) niet-woningen

  Heeft u of gebruikt u een (bedrijfs)gebouw of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (ozb) aan de gemeente. De eigenaar en de gebruiker betalen allebei ozb. Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw bedrijfsgebouw of stuk grond (WOZ-waarde, waardering onroerende zaken) en van het ozb-tarief dat de gemeente bepaalt.

 • Brandveilig gebruik melden

  Maakt u gebruik van een tent of tijdelijk bouwwerk waar meer dan 150 personen tegelijk aanwezig zijn? Dan moet u een melding brandveilig gebruik doen bij de gemeente.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Kunt u maar heel korte stukken achterelkaar lopen omdat u een beperking heeft? Of bent u door uw beperking voor vervoer afhankelijk van anderen? Dan kunt u misschien een gehandicaptenparkeerkaart krijgen.

 • Arbeidsmigranten huisvesten

  Wilt u arbeidsmigranten huisvesten bij uw bedrijf? Of stopt u helemaal met uw agrarisch bedrijf en wilt u vrijkomende agrarische bebouwing in de buurt van een bedrijventerrein gebruiken als huisvesting voor werknemers? Dan moet u vergunningen aanvragen bij de gemeente.

 • Kampeerontheffing

  Wilt u kamperen buiten een kampeerterrein? Dan vraagt u een ontheffing aan.

 • Reinigingsrecht voor bedrijfsafval

  Bedrijven moeten zelf regelen dat hun afval naar een erkende afvalinzamelaar gaat. Kleine bedrijven en organisaties mogen hun afval door de gemeente laten ophalen. De hoeveelheid afval en het soort afval van uw bedrijf is vergelijkbaar met een huishouden. U betaalt hiervoor reinigingsrecht.