Zoekresultaat 11 - 18 van 18 resultaten

 • Rioolaansluiting bedrijf aanvragen

  Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, dan heeft u één of meerdere vergunningen van de gemeente nodig. De verwachte omvang en/of kwaliteit van de lozing bepaalt of de gemeente hierover advies vraagt aan het waterschap in de betrokken regio. Als het waterschap niet of te laat adviseert, kan de gemeente zelf een besluit nemen. Het waterschap blijft wel bevoegd om toezicht uit te oefenen op deze lozingen.

 • Uw bedrijf vestigen in gemeente Dronten

  Wilt u uw bedrijf in de gemeente Dronten vestigen? Er zijn allerlei mogelijkheden op onze bedrijventerreinen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Wij bieden creativiteit, dynamiek en ambtenaren die met u meedenken. We zetten in op mensen die de mouwen op willen stropen. Wat zijn de voordelen van een bedrijf in gemeente Dronten? De voordelen voor u zijn: u bent vanuit…

 • Demonstratie op openbare plaats

  Een betoging of manifestatie is een groep mensen die in het openbaar bij elkaar komt, al dan niet in een optocht. De groep doet dit om anderen hun standpunt op religieus, politiek of maatschappelijk gebied duidelijk te maken.

 • Industrie- of bedrijventerrein, huren of kopen

  Zoekt u binnen de gemeente een bedrijventerrein? Meestal geeft de gemeente deze zelf uit. Bij gebruik van het bedrijventerrein bent u gebonden aan voorwaarden. Deze zijn onder meer vastgelegd in het bestemmingsplan.

 • Reclame

  Wilt u bekendheid geven aan een bijzondere gebeurtenis of een evenement? Dan wilt u natuurlijk reclame maken. Inwoners, verenigingen of bedrijven mogen niet zomaar een bord, spandoek, poster of vlag plaatsen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld een wegberm). Dit geldt voor bijna alle vormen van aankondigingen. Hierop gelden een paar uitzonderingen, waaronder aankondigingsborden voor de kermis en circussen. De firma…

 • Inkoopbeleid

  Het geld dat wij uitgeven is belastinggeld. Dat heeft u dus betaald. Daarom is het belangrijk dat wij goed nadenken over hoe we dat uitgeven. Dit hebben we opgeschreven in ons Inkoopbeleid.

 • Ondernemersplein

  Het Ondernemersplein is een klantgerichte, digitale hulpbron waar ondernemers alle informatie over wet- en regelgeving kunnen vinden.

 • Werkloos na uw vijftigste

  Bent u ouder dan 50 en werkloos? Dan heeft u mogelijk recht op een IOAW-uitkering. IOAW staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Bent u ouder dan 60 en werkloos? Dan heeft u mogelijk recht op een IOW-uitkering. IOW staat voor Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen. Meer informatie over de IOAW vindt u op de website van…