Zoekresultaat 11 - 20 van 24 resultaten

 • Reclame

  Als u een (verlicht) reclameobject wilt plaatsen, heeft u een omgevingsvergunning bouwen nodig.

 • Geluidsoverlast melden

  Herrie uit het café, een erg luidruchtig feestje in de buurt, overlast van de buren… Bij wie kunt u deze klachten melden? Dat hangt af van het soort overlast. Acute geluidsoverlast Wilt u met spoed geluidsoverlast melden en is de inzet van politie nodig? Neem dan contact op met de meldkamer van de...

 • Leerlingenvervoer

  De gemeente regelt leerlingenvervoer voor kinderen die niet zelf naar school kunnen, bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. Mogelijkheden: een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer...

 • Overlast ongedierte en dieren

  Melden bij de gemeente overlast van ratten  in de openbare ruimte overlast van wespennest in de openbare ruimte overlast van de eikenprocessierups  in de openbare ruimte dode dieren dode vissen of dode (water)vogels  U kunt een melding doen via:  de Fixi-website   de Fixi-app (download via de...

 • Alcoholvergunning

  Een vergunning kan alleen worden verleend aan een horecabedrijf (commercieel en paracommercieel) en slijtersbedrijf. De vergunning vraagt u minimaal acht weken van tevoren aan. Nieuwe alcoholvergunning Een nieuwe alcoholvergunning vraagt u aan: als u een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u...

 • Subsidie voor activiteiten

  Heeft u of uw (sport)vereniging of stichting een goed idee voor een project of activiteit in gemeente Wijdemeren? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen. Het gaat om bijvoorbeeld:  Sport-, muziek- en zangactiviteiten voor inwoners uit Wijdemeren Activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en historie voor...

 • Riool

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar zorgt u zelf voor verdere aansluiting. Heeft u een verstopping? Lees dan...

 • Vermissing van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

  Een verloren of gestolen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs meldt u bij de gemeente. In Wijdemeren hoeft u hiervoor niet naar de politie. De gemeente maakt een verklaring van vermissing op. U kunt dan direct een nieuw document aanvragen. Ook als uw document in het buitenland verloren...

 • Aanslag gemeentebelasting

  Ieder jaar, rond februari/maart kunt u de gemeentelijke belastingaanslag verwachten. De aanslag komt per post of in de inbox van MijnOverheid. Op de aanslag vindt u: de WOZ-waarde   de afvalstoffenheffing   de rioolheffing de onroerendezaakbelasting   voor wie een of meer honden heeft, de  hondenbelasting...

 • Inzamelen geld of goederen (collecteren)

  Voor een collecte, een inzamelactie of het werven van leden of donateurs is een vergunning nodig of doet u een melding bij de gemeente. Organisaties op het landelijk collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) hoeven geen vergunning aan te vragen of melding te doen.   Staat uw...