Zoekresultaat 21 - 30 van 31 resultaten

 • Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

  Voor het gebruiken van een bouwwerk is in sommige gevallen een omgevingsvergunning of een melding Brandveilig gebruik nodig. Er is een gebruiksmelding nodig als er in een inrichting die geen bouwwerk is (bijv. een tent) 150 personen of meer aanwezig kunnen zijn.

 • Wonen in Halderberge

  Wonen in Halderberge, hét groene hart van de regio West-Brabant. Halderberge is een woongemeente met een unieke diversiteit aan kernen, bijzonder cultuurhistorisch erfgoed en een recreatieve en toeristische trekpleister. Oudenbosch, Oud Gastel, Hoeven, Bosschenhoofd en Stampersgat zijn 5 dorpen met unieke kernkwaliteiten. Halderberge heeft veel te bieden: een woning of appartement in een gezellig dorp, een woning aan het water, nabij het bos of in het buitengebied. In Halderberge kan het allemaal!

 • Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding

  Op dit moment lopen er drie hoogspanningsverbindingen (één 380 kV en twee 150 kV) over het grondgebied van Halderberge. De landelijke netbeheerder TenneT wil een nieuwe (extra) 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding in Zuidwest Nederland aanleggen, omdat de capaciteit van de huidige 380 kV niet meer toereikend is. Deze verbinding loopt over het grondgebied van veel gemeenten binnen de provincies Zeeland en Noord-Brabant (vanaf Borssele naar Tilburg), waaronder ook over het grondgebied van Halderberge. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn het bevoegd gezag. Zij zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming over de nieuwe hoogspanningsverbinding. De ministers bepalen waar de nieuwe verbinding komt en hoe deze eruit komt te zien. Tijdens de procedure adviseert TenneT de ministers over technische zaken, bouwkosten en over de verschillende mogelijke tracés. TenneT is verantwoordelijk voor het bouwen van de hoogspanningsverbinding en voor het beheer nadat deze in gebruik is genomen.

 • Planschade

  De gemeente kan een omgevingsplan vaststellen, wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het omgevingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit wordt planschade genoemd.

 • Aanvragen definitieve omgevingsvergunning

  U heeft het idee om te gaan bouwen of iets te verbouwen? Laat eerst de haalbaarheid toetsen. Dien een Ruimtelijk en/of maatschappelijk initiatief in. Daarna kunt u de definitieve vergunningsaanvraag doen.

 • omgevingsplan

  Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Halderberge mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? Bekijk het omgevingsplan.

 • Leges

  Voor diverse diensten van de gemeente, zoals het houden van een evenement of het trouwen in een gemeentelijke trouwlocatie, worden kosten in rekening gebracht. Deze noemen we leges.

 • Hulp bij financiële zorgen of schulden

  Heeft u vragen over geldzaken, mist u inzicht in uw financiële administratie of heeft u moeite met rondkomen?

 • Riolering

  Woningen en andere gebouwen in Halderberge moeten een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente. De rioolaansluiting van uw erfgrens tot aan het gemeentelijk hoofdriool wordt op kosten van de aanvrager door de gemeente gerealiseerd.

 • Paspoort

  Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u bij ons direct uw paspoort persoonlijk aanvragen. Daarvoor maakt u een afspraak. Na ongeveer 7 werkdagen kunt u uw paspoort afhalen. U moet dit persoonlijk doen. Ook kinderen moeten zelf bij de aanvraag en het afhalen aanwezig zijn. Ook voor afhalen, maakt u eenvoudig een afspraak.