Zoekresultaat 21 - 30 van 43 resultaten

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  OZB wordt ieder jaar betaald door eigenaren van een woning of bedrijfspand. Ook huurders van een bedrijfspand betalen deze belasting.

 • Bezwaar maken gemeentelijk besluit

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken middels een bezwaarschrift.

 • Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

  Een attestatie de vita kan om verschillende redenen aangevraagd worden. Voor sommige landen heet dit een bewijs van in leven zijn.

 • Bladafval en bladkorven

  In de herfst zorgen bladeren op straat voor ongemak en ontstaat er meer tuin- en snoeiafval. Voor het bladafval plaatst de gemeente bladkorven.

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Als vreemdeling kan iemand de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie.

 • Bijstand, verandering doorgeven

  Veranderingen in de persoonlijke situatie hebben vaak gevolgen voor de hoogte van een uitkering. De veranderingen moeten verplicht gemeld worden.

 • Omgevingsplan aanpassen

  Door een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunnen de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen.

 • Bijstand, uitkering

  In bepaalde gevallen heeft iemand recht op een bijstandsuitkering. De uitkering bestaat uit geld of middelen.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  Voor het maken van een in- en uitrit naar de openbare weg moet een melding gedaan worden. Ook kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

 • Briefadres

  Als iemand geen vast woonadres heeft, kan tijdelijk ingeschreven worden op een ander adres. Op dit adres wordt dan de post ontvangen.