Zoekresultaat 21 - 25 van 25 resultaten

 • Loterij organiseren

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een loterijvergunning nodig. Voor het organiseren van een bingo moet u een melding doen. Wilt u voor het eerst iets aanvragen? Doe dan eerst de vergunningcheck om te kijken of u een aanvraag moet doen. Weet u al zeker dat u een aanvraag moet indienen? Dan kunt u de knop ‘online regelen’ gebruiken.

 • Klacht indienen

  U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over een medewerker of bestuurder U kunt uw klacht online of schriftelijk indienen Het is niet mogelijk om uw klacht via de mail in te dienen Let op: gebruik de groene knop 'online indienen' alleen voor een klacht over een medewerker of bestuurder. Als u een klacht of melding heeft over de openbare ruimte (scheef paaltje, kapotte stoeptegel, hondenpoep, zwerfvuil of parkeeroverlast), meldt u dit via Fixi.

 • Exploitatievergunning openbare inrichting

  Heeft u een horecabedrijf (ook wel een openbare inrichting genoemd)  dan heeft u een exploitatievergunning openbare inrichting nodig. Een openbare inrichting is een hotel, restaurant, pensioen, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid met bijbehorend terras. Wilt u voor het eerst iets aanvragen? Doe dan eerst de vergunningcheck om te kijken of u een aanvraag moet doen. Weet u al zeker dat u een aanvraag moet indienen? Dan kunt u de knop ‘online regelen’ gebruiken. Horeca met alcohol verstrekking Als u een onderneming gaat exploiteren waar u ook alcohol gaat schenken dan vraagt u een alcoholvergunning aan. Mogelijk dat vrijstelling van een exploitatievergunning dan aan de orde is. Een aanvraag voor een exploitatievergunning wordt dan automatisch aangemaakt.   Terras Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van Lisse is het terras onderdeel van de (horeca)exploitatievergunning. Horecaondernemers zonder alcoholvergunning die een terras willen, moeten een exploitatievergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan voor het gebruik van de openbare grond precariobelasting betalen. Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wil gebruiken, heeft u hier in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor nodig. U vraagt dit aan via het omgevingsloket

 • Bezwaar maken besluit gemeente

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Maak bezwaar binnen zes weken na de datum waarop het besluit bekend gemaakt is Dien het bezwaar schriftelijk of via het digitale formulier in (via DigiD) Het is niet mogelijk om uw bezwaar via de mail in te dienen 

 • Omgevingsvergunning, bouwen

  Omgevingsvergunning is de vervanger van onder andere de bouwvergunning Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen. Doe de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket om te controleren of u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning nodig heeft. Voor bouw- of verbouwingsplannen aan monumenten of panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.