Zoekresultaat 21 - 23 van 23 resultaten

  • Bezwaar tegen een beslissing van ons bestuur

    Heb je een klacht over het gedrag van de bestuurders of medewerkers van Waterschap Aa en Maas? Dan horen we dat graag.

  • Klacht over aanbesteding

    Ben je het niet eens met de manier waarop een aanbesteding is verlopen. Dan kan je een klacht hierover indienen. We hebben hier samen met andere waterschappen een centraal meldpunt voor. 

  • Beroep instellen

    Ben je het niet eens met een beslissing van het waterschap om je bezwaar af te wijzen? Of neemt het waterschap je zienswijze niet goed over? Dan kun je tegen dit besluit in beroep gaan door een beroepsschrift in te dienen.