Zoekresultaat 21 - 30 van 32 resultaten

 • Blijverslening

  U voelt zich prettig in uw eigen huis en wil daar, ook wanneer u ouder wordt, graag blijven wonen. Maar met het ouder worden komen soms ook de gebreken en dan is de huidige woning misschien minder geschikt.

 • Rolstoel

  Kunt u door ziekte, ouderdom of een beperking zich niet meer goed in en om uw woning bewegen? Dan heeft u vaak een hulpmiddel nodig. Een rolstoel kan zo’n hulpmiddel zijn.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van afvalwater in de gemeente Drimmelen. Woningen of andere gebouwen in de gemeente Drimmelen moeten daarom een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool, drukriolering, of een IBA. De aansluiting van uw woning tot de erfgrens moet u als perceeleigenaar zelf realiseren. De rioolaansluiting van uw erfgrens tot aan het gemeentelijk hoofdriool wordt op kosten van de aanvrager door de gemeente gerealiseerd in samenwerking met een aannemer.

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

  Een gehandicaptenparkeerplaats is bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking. U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuizing binnen of naar de gemeente Drimmelen.

 • Geboorte

  Is uw kind in de gemeente Drimmelen geboren? Geef de geboorte binnen 3 werkdagen aan in het gemeentehuis.

 • Woningaanpassing

  Het is belangrijk dat uw woning past bij uw situatie en bij uw eventuele beperkingen. U moet uw woning op een normale manier kunnen gebruiken. Dit betekent bijvoorbeeld dat u zich goed in huis moet kunnen bewegen, dat u makkelijk naar uw slaapkamer kunt. Ruimtes in uw woning moeten bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. Ervaart u problemen in uw woning? Dan is het misschien tijd om te verhuizen of uw woning aan te passen. Meestal doet u dat zelf (of laat u dat doen). Soms komt u ook in aanmerking voor een woonvoorziening.

 • Beschermd wonen

  Beschermd Wonen is voor volwassenen (vanaf 18 jaar) die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Vaak komt dit door een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking.

 • Dagbesteding

  Dagbesteding is er voor mensen die zelf geen activiteiten meer kunnen ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben. Dagbesteding is er ook voor de ontlasting van mantelzorgers. Hiermee blijft het voor veel mensen mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen. Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding.

 • Leerplicht

  Wanneer een kind 4 jaar wordt mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het kind naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen want ze zijn kwalificatieplichtig tot ze 18 zijn. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in.