Zoekresultaat 21 - 30 van 129 resultaten

 • Parkeerontheffing blauwe zone

  De gemeente heeft het centrum gebied aangewezen als parkeerschijfzone. U mag hier maximaal 2 uur parkeren met een parkeerschijf. U komt in aanmerking voor een ontheffing als u op een van de volgende adressen woont: Den Bogerd, Klein Diepje, Talmastraat (alle huisnummers) Peulenstraat 154 t/m 214A (even) Peulenstraat 133 tm/ 217D (oneven) Voorwaarden Ontheffing wordt alleen verleend indien men niet over de mogelijkheid beschikt om op eigen terrein te parkeren. Ontheffing geldt van maandag tot en met zaterdag. Ontheffing wordt verleend voor maximaal 1 motorvoertuig per adres. Alleen particulieren kunnen ontheffing aanvragen.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Moet uw (nieuwe) woning worden aangesloten op de riolering? De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw vanaf uw perceelgrens op het openbare rioolstelsel. Vraag online uw rioolaansluiting aan, of print en stuur of breng het ingevulde en ondertekende formulier naar de gemeente. Online rioolaansluiting aanvragen

 • Toezicht en handhaving openbare ruimte

  Veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte is voor de gemeente van groot belang. De handhavers van de gemeente leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren hiervan. Handhavers zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) en worden ingezet bij de handhaving van o.a. de Wegenverkeerswet, Openbare Orde en Veiligheid, Wet Milieubeheer, Drank- en Horecawet, de Visserijwet, Precario en de Algemene Plaatselijke Verordening. Ze houden bijvoorbeeld controles op het foutief parkeren, loslopende en poepende honden, wijkveiligheid, verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval, reclame en uitstallingen. Bij overtredingen zijn zij bevoegd een boete op te leggen. De boa’s treden niet alleen handhavend op. Op straat zijn ze de oren en ogen van de politie en stellen zich dienstverlenend op en vormen een direct aanspreekpunt voor burgers, winkeliers en horeca-exploitanten. Hierdoor kunnen zij klachten, indien mogelijk, direct verhelpen of doorzetten naar de juiste instantie.

 • Weekmarkten

  Er zijn 2 weekmarkten in Hardinxveld-Giessendam: Prinses Irenestraat (Boven-Hardinxveld), vrijdag 13:00 uur - 17:00 uur Houweningeplaats (Neder-Hardinxveld), zaterdag 07:00 - 13:00 uur Marktmeester(s) Dick van Meeteren, telefoon 06 - 20 96 46 82

 • Commissie voor de bezwaarschriften

  De commissie voor de bezwaarschriften adviseert het college van burgemeester en wethouders. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, belangstellenden kunnen geen spreekrecht aanvragen. Bent u het niet eens met een besluit van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u bezwaar maken. De commissie voor de bezwaarschriften behandelt alle bezwaarschriften die burgers en bedrijven bij de gemeente indienen. De commissie werkt onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de afhandeling van het bezwaar. Er is een informatiepagina over de bezwaarschriftprocedure beschikbaar. De commissie voor de bezwaarschriften bestaat uit: De Heer N. (Nico) van Eck (voorzitter) De heer mr. R.T.J. (Remco) van Halen (lid + plv voorzitter) De heer mr. J. (Jörgen) Geelhoed (lid) De heer mr. G. (Gerard) Zwerus (lid)  

 • Stookontheffing

  Het is verboden in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben, bijvoorbeeld het maken van een kampvuur. Dit verbod geldt niet voor vuur dat geen (brand)gevaar, overlast of hinder oplevert voor de omgeving, zoals het gebruik van kaarsen en fakkels, sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven indien geen afvalstoffen worden verbrand en het ontsteken van vuur voor bakken en braden.

 • Afschrift/uittreksel geboorteakte aanvragen

  Soms heeft u een afschrift of uittreksel van uw geboorteakte nodig (uit het geboorteregister van de Burgerlijke Stand). Bijvoorbeeld als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, of bij een verzoek om naamswijziging. Alleen voor geboorte in Hardinxveld-Giessendam De geboorte moet plaats hebben gevonden in: de gemeente Hardinxveld-Giessendam (op of na 1 januari 1957), de gemeente Giessendam (vóór 1 januari 1957) of de gemeente Hardinxveld (vóór 1 januari 1957) Als de geboorte in een andere gemeente plaatsvond, moet u het afschrift van de geboorteakte aanvragen bij die andere gemeente! Van wie kunt u een afschrift aanvragen? U kunt alleen een afschrift aanvragen van: de geboorteakte van uzelf, of van de geboorteakte van uw partner, of van de geboorteakte van een inwonend kind, of van de geboorteakte van uw inwonende vader of moeder. Taalkeuze U krijgt de keuze om een Nederlandstalig (voor Nederland) of een meertalig afschrift (voor buitenland) aan te vragen. Aanvragen U vraagt een uittreksel geboorteakte online aan of persoonlijk (na afspraak) bij de balie van de gemeente. Let daarbij wel op de openingstijden van de aanvraagbalie. Aan de balie krijgt u het uittreksel direct mee. Bij een online aanvraag, krijgt u het uittreksel binnen drie werkdagen per post thuisgestuurd. Voorbereiding Zorgt u ervoor dat u het volgende gereed heeft vóór u met de aanvraag begint: zekerheid dat de geboorte plaatsvond in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, de gemeente Giessendam of de gemeente Hardinxveld (als u het afschrift aanvraagt voor een inwonend familielid) voornamen, achternaam en geboortedatum van het inwonende familielid datum en plaats van de geboorte duidelijkheid of u het afschrift in het buitenland nodig heeft Doet u de aanvraag online? Dan heeft u extra nodig: uw DigiD-inloggegevens (alleen online) de benodigde gegevens om online te kunnen betalen (iDEAL, Master Card en VISA). Kosten Prijs:  € 16,60 Online aanvragen U logt in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag het dan aan via www.digid.nl. Online afschrift geboorteakte aanvragen

 • Trouwen en registratie partnerschap

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen?  Dan vragen we u om een afspraak te maken bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk doen. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten. Afspraak Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Ons telefoonnummer is 14 0184.

 • Tussenstand uitvoering maatregelen wateroverlast 2017

  De gemeente heeft samen met Waterschap Rivierenland een uitgebreid maatregelenpakket opgesteld om wateroverlast als gevolg van hevige piekbuien te beperken. Bijlagen In de bijlagen vindt u de stand van zaken van januari/februari 2017. Stand van zaken maatregelen tegen wateroverlast per 23 januari 2017 (pdf, 51 kB) Tussenstand uitvoering maatregelen wateroverlast (pdf, 2.166 kB)

 • Verhuizen in of naar Hardinxveld-Giessendam

  Verhuist u naar of binnen deze gemeente? Dan moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Dit kan door het verhuisformulier uit te printen en in te leveren óf met DigiD. Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering. Verhuizing naar het buitenland Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Verhuizen naar het buitenland vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.