Zoekresultaat 21 - 30 van 30 resultaten

 • Ventvergunning

  Wilt u uw producten op straat aanbieden of donateurs werven, zonder standplaats? U heeft dan géén vergunning nodig. Maar u moet zich wel aan bepaalde regels houden. Wat is venten? Er is sprake van venten als u verkoopt op een andere locatie dan op een vaste standplaats of marktplaats. Een venter biedt zijn waren voortdurend aan vanaf een andere plaats. U mag maximaal 10 minuten op 1 locatie blijven staan. U mag niet overal venten. Als u wilt venten, moet u zich houden aan bepaalde regels. Regels Het is verboden om op zondagen te venten. En het is verboden om op maandag t/m zaterdag tussen 20.00 en 09.00 uur te venten. Meer informatie Neem voor meer informatie contact op met Vergunningen van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer 14 035. Lees ook Standplaatsvergunning Standplaats weekmarkt Laren Collectevergunning

 • Standplaats weekmarkt Laren

  Wilt u in aanmerking komen voor een vaste standplaats op de weekmarkt van Laren, dan kunt u zich inschrijven op de wachtlijst. Hiervoor wordt gevraagd om een kopie van uw legitimatiebewijs en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.  Toewijzing standplaats Als er een plek beschikbaar komt, wordt deze plek op volgorde van inschrijving op de wachtlijst  toegewezen. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de branche-indeling. Bij toewijzing neemt de gemeente contact met u op over de benodigde vergunning. De vergunninghouder moet de standplaats persoonlijk innemen. Het is ook mogelijk om u aan te melden voor een incidentele vrije plek. Daarvoor kunt u zich bij de marktmeester aanmelden als meeloper. Kosten Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u leges verschuldigd. Ook zijn er jaarlijks kosten verbonden aan inschrijving op de wachtlijst. In de verordening Marktgelden vindt u de kosten voor het innemen van de marktstandplaats. Aanvragen Neem contact op met Vergunningen van de gemeente voor inschrijving op de wachtlijst.

 • Kinderopvang starten

  Wilt u een kinderopvang beginnen? Lees hier hoe u zich kunt melden bij de gemeente en waar u advies kunt krijgen. Als gastouder kunt u zich inschrijven bij een gastouderbureau. Kinderopvang U heeft een aantal verplichtingen als u een kinderopvang wilt starten. Zo moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. En uw kinderopvang aanmelden bij de Geschillencommissie. Daarna kunt u zich inschrijven bij de gemeente via een aanvraagformulier. Dit formulier staat op de website Rijksoverheid.nl Landelijk Register Kinderopvang U mag alleen een kinderopvang of gastouderbureau exploiteren als u bent opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).Hiervoor moet u voldoen aan alle eisen uit de Wet kinderopvang. Voordat u mag starten met het opvangen van kinderen, moet de inspectie Kinderopvang een startonderzoek bij u hebben uitgevoerd. Daarna ontvangt u bericht dat u mag starten. De GGD voert deze inspectie (voor registratie) uit. Lees meer over deze inspectie op de website Ondernemersplein.nl Leges De gemeente brengt leges (kosten) in rekening voor het starten van een voorziening van kinderopvang. Gastouder Wilt u gastouder worden? Schrijf u dan in bij een gastouderbureau. U wordt dan bij de gemeente aangemeld door de medewerker van dat bureau. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gastouderbureaus en of kijk op de website Rijksoverheid.nl Handhaving Het handhaven van de regels Wet kinderopvang is een verantwoordelijkheid van het college. Hoe het college hiermee omgaat is te lezen in de Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang Gemeente Laren 2020 Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maatschappelijke Ontwikkeling van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer: 14 035.

 • Exploitatie- en terrasvergunning

  Bij exploitatie van een openbare inrichting (inclusief terras) heeft u een exploitatievergunning nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor iedere openbare inrichting. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen. Voorbeelden openbare inrichting Een openbare inrichting is bijvoorbeeld een hotel, een restaurant, een café, een cafetaria, een snackbar, buurthuis of sportkantine. Eventueel met een bijbehorend terras. Aanvragen Neem voordat u een aanvraag indient eerst contact op met Vergunningen van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer 14 035. U krijgt dan informatie over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan en de eisen die voortkomen uit de Algemeen plaatselijke verordening (APV). Maar ook over de wet Bibob en andere criteria waarop wordt getoetst. Kosten Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Lees ook Drank- en horecavergunning Ontheffing zwak alcoholische drank  

 • Wet Bibob

  De Wet Bibob moet voorkomen dat vergunningen misbruikt worden voor criminele activiteiten. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Beoordeling van aanvraag Op grond van de Wet Bibob vraagt de gemeente uitgebreide informatie van ondernemers die een horeca-, exploitatie-, prostitutie- of speelautomatenhalvergunning willen aanvragen of verlengen. Zij moeten vragen beantwoorden over onder andere de financiering, bedrijfsvoering en de zeggenschapsstructuur van hun bedrijf. Met deze informatie kunnen de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders beoordelen of het met het verlenen van de vergunning geen criminele activiteit wordt gefaciliteerd. Als het risico bestaat dat een vergunning gebruikt wordt voor een criminele activiteit dan kunnen zij op grond van de Wet Bibob een vergunning weigeren of intrekken. Ook is het mogelijk om op grond van deze wet bedrijfspanden te sluiten.

 • Kansspelen

  Alleen Nederlandse verenigingen, die ten minste 3 jaar bestaan, mogen kansspelen organiseren. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Voorwaarden Zo moet de vereniging in haar statuten een duidelijk omschreven doel hebben staan. Dat doel mag niet zijn: organiseren van kansspelen. Verder gaat de opbrengst ervan naar een genoemd doel, wat niet in strijd mag zijn met het algemeen belang. Ook mogen de prijzen of premies in geld of goederen niet meer dan  € 400,- per serie bedragen en de gezamenlijke waarde niet meer dan  € 1.550,- per bijeenkomst. Meldingsplicht De bijeenkomst moet gemeld worden bij de burgemeester en wethouders van de gemeente waar de bijeenkomst plaatsvindt. Dit moet minimaal 14 dagen van tevoren. Hierin geeft u aan de plaats en het tijdstip waarop de bijeenkomst wordt georganiseerd (meldingsplicht).  Uitzondering meldingsplicht Sommige kansspelen mag u organiseren zonder dat u het bij de gemeente moet melden. Een klein kansspel, waaronder bijvoorbeeld ‘Bingo’ en ‘Rad van Avontuur’ kunt u organiseren zonder het te melden.

 • Ondernemersplein

  Alle informatie van de overheid voor ondernemers overzichtelijk bij elkaar. Dat biedt de website Antwoord voor bedrijven. U ziet in één oogopslag wat moet, wat mag en wat kan, zoals vergunningen en vereisten, wetten en regels, belastingen en subsidies. Formulieren kunt u vaak direct downloaden vanaf de website. Ga direct naar www.ondernemersplein.nl

 • Bedrijfsafval

  Ondernemers moeten zelf zorgen voor het afvoeren van bedrijfsafval. De opslag en afvoer van bedrijfsafval moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen. Deze eisen zijn afhankelijk van de aard en hoeveelheid afval dat moet worden verwerkt. Ondernemers kunnen hiervoor aparte contracten afsluiten bij regionale inzamelbedrijven of particuliere afvalinzamelaars. Erkende inzamelaars vindt u via www.niwo.nl, op de zogeheten VIHB-lijst. Zij vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar erkende verwerkers.

 • Aanvragen benoeming verkeersregelaar evenementen

  Informatie aanvraag Verkeersregelaars zijn mensen die het verkeer regelen en zorgen voor de veiligheid van weggebruikers. De gemeente vereist de inzet van verkeersregelaars voor bepaalde evenementen en regelt de aanstelling voor verkeersregelaars bij evenementen. U - de organisator van een evenement- meldt de verkeersregelaars aan, waarna de gemeente de verkeersregelaars  aanstelt. Deze aanstelling is geldig voor de duur van het evenement.  In de Regeling Verkeersregelaars 2009 staan de bevoegdheden van verkeersregelaars.  Meer informatie over de regels en de examenprocedure voor verkeersregelaars vindt u op de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). Meesturen Om het verkeer bij een evenement te mogen regelen stelt de organisatie een lijst op. Op deze lijst staan vermeld alle bevoegde en aangestelde verkeersregelaars voor dat evenement. Deze lijst stuurt u mee met deze aanvraag. Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan de benoeming tot verkeersregelaar. Hoe aanvragen Via onderstaande knop vraagt u een ontheffing aan. U logt in met DigiD of e-Herkenning. Aanvragen benoeming verkeersregelaar evenementen Hoe lang duurt het? U ontvangt de aanstelling binnen 5 werkdagen. Contactinformatie Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen? Bel 14 035.

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen iets verkopen? Bijvoorbeeld met een viskraam of bloemenstalletje. Dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Wanneer nodig U heeft een standplaatsvergunning nodig als u een standplaats wilt innemen: op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht. Aanvragen U vraagt een standplaatsvergunning aan bij Vergunningen van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer 14 035. Wij vertellen u dan ook wat de kosten zijn. Weigeren Met het uitgeven of weigeren van een standplaatsvergunning kan de gemeente haar taak tot handhaving van de openbare orde uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen. De gemeente kan een standplaatsvergunning weigeren in belang van: De openbare orde Het voorkomen of beperken van overlast De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente De verkeersveiligheid De doelen van een bestemmingsplan Lees ook Standplaats weekmarkt Laren Collectevergunning Ventvergunning