Zoekresultaat 21 - 30 van 139 resultaten

 • Oud papier

  De gemeente Gennep zamelt zowel oud papier en karton huis-aan-huis in als via (tijdelijke/permanente) containers.

 • Ganapja (gemeentelijke onderscheiding)

  De gemeente Gennep wil vrijwilligers en organisaties ondersteunen bij het goede werk dat zij verrichten, door unieke inzet of prestaties te belonen met een onderscheiding. Daarom is in 2015 een gemeentelijke onderscheiding ingevoerd.

 • Vuur stoken

  Stookontheffing voor stoken van vuur in de open lucht.

 • De KonnectKever

  Veel inwoners zetten zich in voor elkaar en voor hun buurt. De KonnectKever brengt vrijwillige initiatieven overzichtelijk in beeld.

 • Inzameling luiers en incontinentiemateriaal

  In de gemeente wordt al sinds 2004 luier- en incontinentieafval gratis gescheiden ingezameld. Voor de gescheiden inzameling van de luiers (inclusief de zogenaamde billendoekjes) heeft de gemeente speciale containers geplaatst bij verschillende kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De luiers dient u wel aan te bieden in de speciale nowaste-zak die u per rol gratis op het gemeentekantoor of bij het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal kunt verkrijgen.

 • Huisvesting internationale werknemers

  Het beleid voor de huisvesting van internationale werknemers in onze gemeente.

 • Resultaten woonbehoefteonderzoek jongeren

  De gemeente Gennep vindt het belangrijk dat jongeren met plezier in de gemeente kunnen (blijven) wonen. Om een beter inzicht te krijgen in hun woonwensen, hebben we in november 2019 een woonbehoefteonderzoek laten uitvoeren onder jongeren. De brief met enquête is verspreid onder 2000 jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Ruim 400 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld. Twee derde van hen woont momenteel nog thuis. Uit het onderzoek blijkt verder dat jongeren over het algemeen tevreden zijn over hun huidige woonsituatie. Dat geldt voor driekwart van de thuiswonende en meer dan acht op de tien zelfstandig wonende jongeren.

 • Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021

  De uitslag van gemeente Gennep voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 is bekend. De opkomst was 76,42%. Download hieronder de volledige uitslag en de processen-verbaal per stemlokaal.

 • Bestrijding van onkruid

  Hier vindt u informatie over het bestrijden van onkruid.

 • Kringloopgoederen

  Kringloopgoederen zijn goederen die nog een tweede ronde meekunnen. U kunt daarbij denken aan bankstellen en kasten, maar ook kleding, fietsen, speelgoed of serviesgoed dat nog geschikt is voor hergebruik. Zolang de spullen maar niet kapot zijn en schoongemaakt kunnen worden.