Zoekresultaat 371 - 380 van 395 resultaten

 • Verhuizing of adreswijziging doorgeven

  U moet zich laten inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u binnen de gemeente verhuist, moet u zich op het nieuwe adres laten inschrijven. Gaat u emigreren, dan moet u dit uiterlijk 5 dagen voor uw vertrek melden aan de gemeente. Verhuizing binnen de gemeente: gebruik afvalpas en...

 • Verhuizen

  Verhuist u naar een ander adres in de gemeente Breda? Of verhuist u uit een andere gemeente naar Breda? Geef uw verhuizing op tijd door, vanaf 4 weken voor uw verhuisdatum of uiterlijk 5 dagen erna. Iedereen van 16 jaar of ouder die verhuist, kan de verhuizing doorgeven.

 • Gebruik van elkaars achternaam

  Na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap verandert uw achternaam niet. Ook niet na een scheiding of verlies van uw partner. Wel kunt u bij de gemeente aangeven met welke achternaam overheidsinstanties u voortaan aanschrijven.

 • Klein kansspel organiseren

  Bij een klein kansspel kunnen deelnemers prijzen winnen. Deze prijzen blijven onder een bepaald bedrag. Je meldt een klein kansspel schriftelijk bij de gemeente. Voor een loterij gelden andere regels. Bij een kansspel gokken de deelnemers om iets te kunnen winnen. De prijzen blijven ond...

 • Paspoort, Nederlanders in het buitenland

  Woont u als Nederlander in het buitenland? Dan kunt u bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten generaal een nieuw paspoort of een identiteit

 • Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

  Gaat u trouwen of wilt u een geregistreerd partnerschap aangaan? Van harte gefeliciteerd! U moet dit wel bij ons melden. Samen maken we afspraken over het sluiten van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Zoals over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit ziet. Voor deze melding moet u beide inloggen met uw DigiD.

 • Handtekeninglegalisatie

  Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een bepaald document 'echt' is. De handtekening moet in aanwezigheid van de behandelend ambtenaar geplaatst worden. De gemeente bevestigt met een stempel dat dit dezelfde handtekening is als die op uw paspoort of identiteitskaart staat. Voor de legalisatie van de handtekening moet u een afspraak maken.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Iedere burger is verplicht alle officiële akten en geschriften (brondocumenten) te laten zien die noodzakelijk zijn voor de juiste, volledige, actuele en betrouwbare opname van zijn persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt ook als er zich gebeurtenissen in het buitenland hebben voorgedaan, waarbij een officieel document is opgemaakt. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of bewijs van nationaliteit.

 • Erkenning en de Nederlandse nationaliteit

  De vader kan een kind erkennen als hij niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Heeft de moeder een vrouwelijke partner? Dan kan deze partner het kind erkennen als zij niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Dit kan ook als de verwekk...

 • Erkenning ongeboren vrucht

  Verwacht je samen een kindje en ben je niet getrouwd met- of geregistreerd partner van elkaar? Dan is het raadzaam het kindje tijdens de zwangerschap te erkennen. We noemen dit erkenning ongeboren vrucht. Hiervan wordt een akte opgemaakt. Bij erkenning van het eerste kindje uit jouw rel...