Zoekresultaat 31 - 40 van 44 resultaten

 • Huisnummer aanvragen of wijzigen

  De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met huisnummer. Dit is meestal gekoppeld aan een bouwvergunning (omgevingsvergunning). Adressen worden opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Huisnummers kunnen niet zomaar gebruikt of gewijzigd worden. Klopt uw huisnummer niet? Dan kunt u daar melding van doen bij de gemeente.

 • Ondergrondse olietank melden

  Als u een ondergrondse olietank in uw tuin heeft die u niet meer gebruikt, moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Ook al ligt de tank niet diep in de grond. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren. Het bedrijf verwijdert de tank en doet onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging door olielekkage. Is uw grond vervuild? Dan moet u de bodem laten saneren.

 • Paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen

  Bent u uw paspoort of identiteitskaart verloren of is deze gestolen? U kunt dan een verklaring van verlies of diefstal tekenen bij de gemeente. U hoeft niet meer eerst aangifte te doen bij de politie. U kunt meteen een nieuw document aanvragen. Daarvoor maakt u een afspraak. Vermissing reisdocument doorgeven met DigiD

 • Voornaam of achternaam wijzigen

  U kunt uw voornaam of achternaam wijzigen. Ook kunt u de naam van uw kinderen wijzigen. U moet wel voldoen aan strenge voorwaarden.  Is de wijziging van uw naam goedgekeurd? Dan wordt uw nieuwe naam opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Daarnaast wordt uw nieuwe naam toegevoegd aan uw geboorteakte. Instanties die gebruikmaken van deze gegevens worden hierover geïnformeerd.

 • Verhuizing doorgeven

  Als u verhuist, geeft u dat door aan de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen moet u dit doorgeven. Geef uw nieuwe adres binnen 5 dagen na de verhuisdatum door of maximaal 4 weken ervoor. Een verhuizing doorgeven is gratis. Verhuizing doorgeven met DigiD U kunt ook schriftelijk uw verhuizing doorgeven (pdf, 384kb) of u geeft de verhuizing persoonlijk door op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken.

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit wordt een ‘eerste inschrijving’ genoemd.  Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen.  Maak uw afspraak Kies voor Vestiging vanuit buitenland.

 • Meldpunt ondermijning

  Onder ondermijning verstaan we heel veel verschillende criminele activiteiten. We spreken van ondermijning wanneer de ’onderwereld’ misbruik maakt van (faciliteiten van) de bovenwereld. Ondermijnende criminaliteit is lang niet altijd zichtbaar, maar heeft wel zichtbare gevolgen voor de inwoners en bedrijven in de gemeente. Bijvoorbeeld verloedering op straat, verwaarlozing van panden, drugshandel, fraude en witwaspraktijken. Dit kan tot enorme problemen leiden. Denk bijvoorbeeld aan brandgevaarlijke situaties die ontstaan door een hennepkwekerij. Ervaart u in uw buurt overlast door drugsgebruik? Of signaleert u verdachte activiteiten in uw wijk? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. Als u wilt kunt u de melding anoniem doen. Ondermijning melden

 • Wet open overheid (Woo)

  Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheidsorganisaties, zoals de gemeente, om publieke informatie actief openbaar te maken. Dit betekent dat wij uit eigen beweging, dus zonder dat u daar eerst om moet vragen, informatie openbaar maken. Het kan zijn dat u informatie zoekt die nog niet openbaar is. In dat geval kunt u een Woo-verzoek indienen. Welke informatie wordt al actief openbaar gemaakt? Vergaderingen raad Samenstelling raad Besluitenlijsten college van B&W Samenstelling college van B&W Bestemmingsplannen Lokale wet- en regelgeving Organisatiegegevens gemeente Oldebroek Deze opsomming is een groeimodel en wordt stapsgewijs uitgebreid. Alle archieven / informatie ouder dan 20 jaar kunt u opvragen bij het Streekarchivariaat. Woo-verzoek Iedereen kan een verzoek om publieke informatie indienen bij de gemeente. Dit kan: mondeling: telefonisch via tel. 0525 63 82 00 of persoonlijk op het gemeentehuis; schriftelijk: per post naar Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek; online via onderstaand formulier. Woo-verzoek indienen Een verzoek per e-mail of social media nemen wij niet in behandeling.

 • Vuur stoken

  U mag vuur stoken in de open lucht als het gaat om vuur door kaarsen, rookwaren of sfeervuur (bijvoorbeeld vuurkorf- of schaal, tuinhaard, ton van max. 200 liter) of als het vuur nodig is voor bakken en braden. In alle andere gevallen mag u geen vuur stoken in de open lucht. Wilt u toch vuur stoken in de open lucht? U kunt een ontheffing aanvragen voor: het verbranden van snoeihout in het buitengebied een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling (op een met de gemeente overeengekomen locatie) een vreugdevuur tijdens Pasen (het paasvuur moet onderdeel zijn van een evenement waarvoor een evenementenmelding is gedaan of een evenementenvergunning is aangevraagd) Ontheffing vuur stoken aanvragen U kunt ook schriftelijk een ontheffing vuur stoken aanvragen (pdf, 720kb). Takken en snoeihout Het is mogelijk om tak- en snoeihout gratis op te laten halen door de firma ABL. Lees hierover meer op de pagina Takken en snoeihout.

 • Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

  Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. Heeft u kinderen onder de 18? Zij verliezen de Nederlandse nationaliteit dan automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren. U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Daarnaast kan uw Nederlanderschap worden ingetrokken, óók als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld: als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld