Zoekresultaat 31 - 40 van 72 resultaten

 • Archeologische vondst melden

  Heeft u een heel oud of bijzonder voorwerp gevonden? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

 • Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

  Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Neem contact op met de gemeente voor (tijdelijke) ondersteuning.

 • Omgevingsplan bekijken

  In een omgevingsplan (vroeger bestemmingsplan) staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Daarnaast staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte. U kunt het omgevingsplan bekijken op de website van de gemeente, op het Omgevingsloket en eventueel op papier in het gemeentehuis.

 • Garant staan voor bezoek uit het buitenland

  Soms heeft bezoek uit het buitenland een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig. Dat vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ondertekenen gebeurt bij de gemeente.

 • Paspoort of identiteitskaart aanvragen

  Vraag een paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waarin u woont. Bij de afspraak moet u zelf aanwezig zijn. Na 5 werkdagen kunt u het reisdocument ophalen.

 • Afwijken van het omgevingsplan

  In een omgevingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Wilt u afwijken van het omgevingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Burgerinitiatief indienen

  Wilt u een bepaald onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen? Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad.

 • Afvalwater lozen

  Wilt u afvalwater lozen? Dan moet u zich aan regels houden. Soms moet u ook een melding doen of een vergunning aanvragen. Dat regelt u via het Omgevingsloket.

 • Gebouw of grond met voorkeursrecht verkopen

  Soms moet u uw huis of stuk grond eerst aan de gemeente te koop aanbieden. Dit doet u als de gemeente voorkeursrecht heeft.

 • DigiD aanvragen

  Met een eigen DigiD logt u in op websites, bijvoorbeeld van de overheid. U vraagt uw eigen DigiD aan via de website van DigiD.